نویسنده = نعمت الله کرم اللهی
تعداد مقالات: 7
1. تصویر ملی در شبکه‌های اجتماعی؛ بررسی مضامین فرهنگی در تلگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ مهدی دعائی


2. ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-74

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سید آرش وکیلیان


3. پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 104-126

محمد عرب‌زاده؛ نعمت الله کرم اللهی؛ حسن بنیانیان


4. معناشناسی فرهنگی قومیِ زکات در قرآن رهیافتی برای صورتبندی معنای مصرف (مصرف متزاکیانه)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-134

عباس ابراهیمی؛ نعمت الله کرم اللهی؛ علی اصغر اسلامی تنها


5. بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-36

نعمت الله کرم اللهی؛ کریم خانمحمدی؛ حسین سوزنچی؛ فاطمه ملک خانی


6. طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-64

کمیل قیدرلو؛ محمدحسین هاشمیان؛ دکتر نعمت الله کرم اللهی


7. بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-56

دکتر نعمت الله کرم اللهی؛ فاطمه ملک خانی