نویسنده = محمد هادی قره داغی
تعداد مقالات: 1
1. بایسته های اسلامی بازنمایی شخصیت زن در فیلم و سریال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 58-79

سید حمید میرخندان؛ محمد هادی قره داغی