نویسنده = سید حسین شرف الدین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی اصل عینیت‌گرایی و بی‌طرفی در اخلاق حرفه ای رسانه‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-130

سید حسین شرف الدین؛ احمد کوهی


2. راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-135

محمد جواد نوروزی اقبالی؛ سید حسین شرف الدین