نویسنده = �������������� �������� ��������
الگوی سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر نقش قاعده نفی‌سبیل (با تاکید بر آراء امام‌خمینی(ره))

دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 71-98

مجتبی جعفرزاده؛ محمد هادی همایون؛ ابراهیم کیمیایی دوین


بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد