نویسنده = علی حمیدی زاده
تعداد مقالات: 2
1. ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 105-128

علی حمیدی زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی؛ سید حامد رستگار


2. سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 55-78

مریم سادات هاشمی نسب؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده؛ غلامحسین محرم پور