نویسنده = غلامحسین محرم پور
تعداد مقالات: 1
1. سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-78

مریم سادات هاشمی نسب؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده؛ غلامحسین محرم پور