نویسنده = �������������� ���������� ��������������
الگوی سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر نقش قاعده نفی‌سبیل (با تاکید بر آراء امام‌خمینی(ره))

دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 71-98

مجتبی جعفرزاده؛ محمد هادی همایون؛ ابراهیم کیمیایی دوین