کلیدواژه‌ها = آیت‌الله خامنه‌ای
الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 157-190

حسن زرنوشه فراهانی؛ میثم علیپور