کلیدواژه‌ها = شبکه پخش نمایش خانگی
بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی

دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 117-142

سید محمدحسین هاشمیان؛ حوریه بزرگی