کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مناسبات هویت و جنسیت با مصرف در دو رهیافت غربی و اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-74

شمس الله مریجی؛ معصومه موذن سلطان آبادی