کلیدواژه‌ها = زن
تعداد مقالات: 2
2. بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-56

دکتر نعمت الله کرم اللهی؛ فاطمه ملک خانی