کلیدواژه‌ها = نظریه منطقه‌الفراغ
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70

محمدمحسن حسن پور؛ محمدرضا برزویی