دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تصویر ملی در شبکه‌های اجتماعی؛ بررسی مضامین فرهنگی در تلگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ مهدی دعائی


2. الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

سیدموسی رجایی رامشه؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآرا؛ مجتبی طبری؛ مرتضی سلطانی


3. تطورات شهرت و ظهور فرهنگ شهرت در آیینه تمدن غربِ مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

نعمت الله کرم اللهی؛ سید محمدعلی غمامی؛ رفیع الدین اسماعیلی؛ حوریه بزرگ