دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

سیدموسی رجایی رامشه؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآرا؛ مجتبی طبری؛ مرتضی سلطانی


اکوسیستم فرهنگی؛ تأملاتی در باب فرهنگ و الگوی حکمرانی فرهنگ‌پایه در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

کمیل قیدرلو؛ مریم جانقربان