درآمدی بر سیاست‌گذاری درمتن و محتوای حکمت محور آموزش عمومی هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه قم

چکیده

.علی‌رغم وجود دیدگاه‌های دینی و حکمی مثبت درباره‌ی زیبایی و هنر و همچنین قبول جایگاه عالی و کارکردهای مفید آن، باید گفت امروزه هنر و آموزش آن علی‌الخصوص آموزش عمومی هنر در کشور ما به یک چالش فرهنگی، آموزشی و تربیتی متفاوت با گذشته تبدیل شده است. مساله‌ی آموزش هنر در آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور را می‌توان در عرصه‌ها و سطوح مختلف راهبردی، مدیریتی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه و محتوای آموزشی مطالعه کرد که در اینجا فقط عرصه‌ی تدوین محتوا و متن آموزشی و تربیت عمومی هنر در سازمان تعلیم و تربیت کشور پی گرفته می‌شود. در این راستا کاستی‌ها به واسطه‌ی روش استقرایی شناسایی شده و سپس راهکارهایی نیز برای تحقق محتوای مطلوب و مدون در نظام شایسته‌ی آموزش هنری مبتنی بر حکمت اسلامی و تراث آموزش سنتی هنر در این سازمان پیشنهاد می‌شود. تحقیق حاضر که با شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی و نیز تجویزی در منابع کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که ضعف در انتخاب مبانی و نظریات و محتوای حکمت‌محور موجب ایجاد کاستی‌هایی در تحقق آموزش هنر شایسته و بایسته‌ی جمهوری اسلامی ایران و رسالت تمدن سازی انقلاب اسلامی در حیطه‌ی متن و محتوای آموزشی شده است.

کلیدواژه‌ها