الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی تهران

چکیده

آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) از ابتدای دوره‌ی رهبری تا انتهای سال 1398ش، 45 دیدار با قرآنیان داشته‌اند. مطالعه دقیق بیانات ایشان در این دیدارها، بیانگر نگاه عمیق و ژرف ایشان به مقوله انس با قرآن و نقش سازنده‌ی آن در ایجاد، امتداد و استحکام انقلاب و نظام اسلامی ایران، و توانایی این کتاب آسمانی در تشکیل دولت، جامعه و تمدن اسلامی است. پژوهش پیش‌رو، با دو هدف 1)دستیابی به نظام مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی انس با قرآن به عنوان چشم‌انداز یا وضعیت مطلوب این حوزه، و 2) کسب نظر خبرگان درباره‌ی میزان اولویت و امکان‌پذیری گزاره‌های مستخرج از بیانات ایشان به منظور ارائه‌ی راهبردهایی برای حرکت به سوی وضع مطلوب؛ ابتدا با استفاده از روش «تحلیل مضمون»، به مطالعه گسترده بیانات معظم‌له پرداخته که استنباط روابط بینامضامینی، نظام مدنظر ایشان را دارای هفت بُعد اهداف، آثار، فرایندها، پیشرانها، راهکارها، وظایف قاریان و نقش حکومتها نشان می‌دهد. سپس با استفاده از روش«دلفی فازی» و اخذ نظر 18 نفر از خبرگان قرآنی کشور، به سنجش میزان اولویت و امکان‌پذیری مضامین به دست آمده پرداخته و چنین نتیجه گرفته که گزاره‌های ناظر به «تدبر در قرآن» و «عمل به قرآن» با هدف دستیابی به «تمدن اسلامی»، بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها