فروش معنویت به نرخ انرژی مثبت: تحلیل کالاهای معنویت عصرجدید در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

دریم‌کچر، اسماج، کاسه تبتی، تسبیح رودگشا، بت‌های هندو، مجسمه بودا، سنگ‌های چاکرادرمانی، وسایل مدیتیشن و... کالاهائی غیراسلامی است که فروش آنها در بازار محصولات فرهنگی ایران خصوصاً در فضای مجازی رواج چشمگیری یافته است. سؤال این پژوهش آن است که اولاً مصادیق این محصولات و کالاها چیست و مربوط به چه جریانی است. ثانیاً چه مضمون معنوی در پس فروش آن‌ها وجود دارد و با چه توجیهی به خریدار عرضه می‌شوند. روش این پژوهش تحلیل مضمون کیفی است، البته برای مقوله‌بندی، از تکنیک کدگذاری سه مرحله‌ای روش تئوری زمینه‌ای (به روایت اشتراوس-کوربین) استفاده کرده است. پس از کدگذاری 36 قلم کالا (6000 محصول) در اپلیکشین دیوار تهران و دیجی‌کالا، تحلیل مضمون آنها بر اساس یک مدل پارادایمی، که در مقاله از آن با عنوان «معیارهای چهارگانه» یاد می‌شود، مضامین اصلی در پس این محصولات و شبکه مضمونی آنها شناسایی و ارائه می‌شود. بر اساس یافته این پژوهش، مضمون محوری در پس فروش این کالاها «جذب انرژی» است و مضامین پیرامونی آن، «جذب آرامش» «جذب آسایش» و «جذب درمان» است.

کلیدواژه‌ها