نشانه‌شناسی گفتمانی سبک‌زندگی در دهه 1380؛ مطالعه موردی سه سریال درام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

در مقاله پیش‌رو مساله نمودهای تحول سبک زندگی در دهه 1380 مطالعه شده است. از آنجا که رسانه‌ها هم نمودی از واقعیت‌های اجتماعی هستند و هم بر زیست اجتماعی تاثیرگذارند از این رو مطالعه محتوای رسانه‌ای برای شناخت توده از جایگاه بالایی برخوردار است. تلویزیون از توده‌ای‌ترین رسانه‌ها است و مطالعه آن می‌تواند ما را به درک ذائقه توده نزدیک کند. ما در این مقاله پس از انتخاب سه سریال ایرانی با موضوعیت خانواده و در ژانر درام سعی کرده‌ایم مولفه‌های اصلی سبک زندگی در بعد تعاملات اجتماعی(درون و بیرون از خانواده)،الگوی مصرف و چشم‌انداز اخلاقی را به روش نشانه‌شناسی گفتمانی در دهه 1380 مطالعه کنیم و تحولات آن را بازشناسیم. نتایج به دست آمده حاکی از تغییرات قابل توجه در جامعه ایران در دهه 1380 به لحاظ ارزشی و هنجاری است و به نظر می‌رسد که شرایط اجتماعی-سیاسی در بروز این وضعیت تاثیر گذار بوده‌اند. این تحولات در مقایسه با دو دهه 1360 و 1370 سویه منفی دارند.

کلیدواژه‌ها