نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش‌رسانه‌ای صورتبندی مفهومی آرایش‌رسانه‌ای در فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 147-187]
 • آرای فقهی مقدماتی در باب سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 143-172]
 • آسیب‌های اجتماعی مجازی‌شدن آسیب‌های اجتماعی؛ مساله‌ها و راه‌حل‌های سیاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 51-80]
 • آموزش عمومی درآمدی بر سیاست‌گذاری درمتن و محتوای حکمت محور آموزش عمومی هنر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 63-84]
 • آیت‌الله خامنه‌ای الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 157-190]
 • آیت الله خامنه‌ای چگونگی تحقّق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت الله خامنه‌ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-46]
 • آیت الله خامنه ای ارائه الگوی مطلوب ممیزی در حوزه ترجمه کتب علوم انسانی با تاکید بر آراء مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 131-155]
 • آینده دلالت‌های روندهای آینده اینترنت در سیاست‌های تبلیغ دین در فضای مجازی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 109-134]

ا

 • ابوت اسلامی نقش محوری کلّیت سِعی بر مبنای اصالت وجود در تبیین دلالت‌های فرهنگی- اجتماعی روایات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 127-145]
 • اتحاد علم نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه» [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 33-48]
 • اتواتنوگرافی اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 33-54]
 • اثبات‌گرایی بررسی مبانی اصل عینیت‌گرایی و بی‌طرفی در اخلاق حرفه ای رسانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-130]
 • اثرات آموزشی و پژوهشی فراترکیب اثرات جهانی‌شدن بر نهاد علم در بستر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 91-122]
 • اثرات بر فرهنگ علمی- دانشگاهی فراترکیب اثرات جهانی‌شدن بر نهاد علم در بستر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 91-122]
 • اثرات ساختاری و مدیریتی فراترکیب اثرات جهانی‌شدن بر نهاد علم در بستر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 91-122]
 • اجتماع بازخوانی انتقادی عمل‌گرایی اجتماعی جورج هربرت مید بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 138-167]
 • اجرا بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 117-142]
 • اجراء تحلیل سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها از منظر علم سیاستگذاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-104]
 • احیاء تراث اسلام معاصر، در میانه دیپلماسی احیاء تراثی و رویکرد تمدنی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 80-102]
 • اختلاط فرهنگی فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-33]
 • اختلاف چگونگی مواجهه پیامبر(ص) و امامان با مسأله گسست ازدواج در اختلافات همسران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 153-167]
 • اختلاف راه‌کارهای رسول‌خدا(ص) در پیش‌گیری و برون‌برد همسران از اختلافات زناشویی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 203-219]
 • اخلاق تزاحم اخلاقی میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی سایبری و ارائه راهکار [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 75-94]
 • اخلاق انگاره بررسی ابتناء سیاستگذاری فرهنگی بر زیرساخت های فکری در مطالعه موردی مساله اخلاقی توبه از دیدگاه ملاصدرا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 161-184]
 • اخلاق جنسی الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-78]
 • اخلاق رسانه بررسی مبانی اصل عینیت‌گرایی و بی‌طرفی در اخلاق حرفه ای رسانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-130]
 • اخوت اسلامی نقش محوری کلّیت سِعی بر مبنای اصالت وجود در تبیین دلالت‌های فرهنگی- اجتماعی روایات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 127-145]
 • ارتباطات شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 7-24]
 • ارتباطات آیینی تحلیل کارکرد اماکن مقدس از منظر ارتباطات آیینی: مطالعه انتقادی سازۀ حرم امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 121-148]
 • ارتباطات انسانی الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 99-120]
 • ارتباطات حَرَمی تحلیل کارکرد اماکن مقدس از منظر ارتباطات آیینی: مطالعه انتقادی سازۀ حرم امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 121-148]
 • ارتباطات متعالیه شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 7-24]
 • ارتباطات میان فرهنگی همگرایی تمدنی در طریق زیارت؛ با تاکید بر پیاده روی زیارت اربعین [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 127-148]
 • ارتباطات میان فرهنگی نظریه پردازی قرآنی ارتباطات با التزام به قواعد تفسیر اجتهادی (پاسخ به نقد کتاب همشناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباط فرهنگی تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر (نقد کتاب «هم‌شناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان‌فرهنگی» در ابعاد صوری، ساختاری، تفسیری و ارتباط‌شناختی) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 147-180]
 • ارزشیابی ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 49-74]
 • ارزیابی بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 117-142]
 • ارزیابی تحلیل سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها از منظر علم سیاستگذاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-104]
 • ارزیابی تأثیرات فرهنگی ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 49-74]
 • ارزیابی عملکرد الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعداد شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر جایگاه‌یابی استعدادها؛ مطالعه ای اقدام پژوهانه در یک سازمان‌ فرهنگی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 81-108]
 • اسلام سیاست‌گذاری فرهنگی متعالی و پراگماتیستی؛ رویکردی انتقادی - تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 65-98]
 • اسلام بایسته های اسلامی بازنمایی شخصیت زن در فیلم و سریال [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-79]
 • اسلام تحلیل مقایسه ای سیاست های فرهنگی مربوط به حجاب با رویکرد دموکراسی فرهنگی ( مطالعه موردی: آمریکا، فرانسه و بریتانیا) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 67-92]
 • اسلام ایدئولوژیک تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی دربارۀ تقابل اسلام ایدئولوژیک و اسلام فرهنگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 169-188]
 • اسلام فرهنگی تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی دربارۀ تقابل اسلام ایدئولوژیک و اسلام فرهنگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 169-188]
 • اسلام هراسی بررسی جایگاه بازی های رایانه ای در جنگ نرم علیه امت اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 179-202]
 • اشتغال زنان الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-78]
 • اشراق پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • اصالت جامعه نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه» [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 33-48]
 • اصالت فرهنگ نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه» [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 33-48]
 • اصالت وجود نقش محوری کلّیت سِعی بر مبنای اصالت وجود در تبیین دلالت‌های فرهنگی- اجتماعی روایات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 127-145]
 • اصول جبهه بنیان‌های نظری جبهة فرهنگی انقلاب اسلامی (در اندیشة حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری) [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • اعتباریابی اعتباریابی در پژوهش کیفی: تطبیق گونه‏ شناسی‏های دینداری در ایران با گفتمان‏های اربعین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-60]
 • اقتصاد فرهنگ گونه‌شناسی مسائل در اقتصادِ "فرهنگ، هنر و رسانه" [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-42]
 • اقتصاد فرهنگ گونه‌شناسی خط‌مشی‌های صنایع فرهنگی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 123-146]
 • اقدام پژوهی شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر جایگاه‌یابی استعدادها؛ مطالعه ای اقدام پژوهانه در یک سازمان‌ فرهنگی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 81-108]
 • الگو الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای درون ساز واکاوی جامعه شناختی پوشش دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]
 • الگویابی ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • الگوی تعاملی مهندسی فرهنگی و الگوی تعامل سازمان‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 173-193]
 • الگوی خط‌مشی‌گذاری الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 7-32]
 • الگوی سیاستگذاری فرهنگی بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • الگوی سیاستگذاری فرهنگی طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 35-64]
 • الگوی مصرف مطالعه‌ی تجارب زنان، در اجرای الگو‌ی مطلوب مصرف، در خانواده (با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد مصرف) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 77-98]
 • الگوی مطلوب ارائه الگوی مطلوب ممیزی در حوزه ترجمه کتب علوم انسانی با تاکید بر آراء مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 131-155]
 • الگوی معیار چگونگی تحقّق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت الله خامنه‌ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-46]
 • الگوی ممیزی ارائه الگوی مطلوب ممیزی در حوزه ترجمه کتب علوم انسانی با تاکید بر آراء مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 131-155]
 • امامان چگونگی مواجهه پیامبر(ص) و امامان با مسأله گسست ازدواج در اختلافات همسران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 153-167]
 • امام جماعت واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 7-32]
 • امام‌خمینی(ره) الگوی سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر نقش قاعده نفی‌سبیل (با تاکید بر آراء امام‌خمینی(ره)) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 71-98]
 • امام خمینی (ره) شناسایی راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در مدیریت فرهنگ انتظار، بر مبنای منویات امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 33-66]
 • امپراطوری غرب بررسی جایگاه بازی های رایانه ای در جنگ نرم علیه امت اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 179-202]
 • امدادگر فرهنگی هویت امدادگران فرهنگی (مطالعه موردی: طلاب فعال در سیل فروردین 98) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 129-152]
 • امر اجتماعی نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-127]
 • امنیت تزاحم اخلاقی میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی سایبری و ارائه راهکار [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 75-94]
 • انتقال‏پذیری یافته‏ها اعتباریابی در پژوهش کیفی: تطبیق گونه‏ شناسی‏های دینداری در ایران با گفتمان‏های اربعین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-60]
 • انحطاط تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی دربارۀ تقابل اسلام ایدئولوژیک و اسلام فرهنگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 169-188]
 • اندازه اثر فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-110]
 • اندیشه اجتماعی نظریه فرهنگی ابن مسکویه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 105-126]
 • اندیشه سیاسی اسلام جایگاه‌شناسی کلان ایده معنویت در بیانیه گام دوم مبتنی اندیشه حِکمی مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 46-69]
 • انسان دلالت‌های نظریه کنشگر شبکه در سیاست‌گذاری فرهنگی: تعامل تکنولوژی و انسان در سیاست‌گذاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-64]
 • انس با قرآن الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 157-190]
 • انسجام اجتماعی الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 7-32]
 • انواع جامعه نظریه فرهنگی ابن مسکویه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 105-126]
 • انواع کنش نظریه فرهنگی ابن مسکویه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 105-126]
 • اولیاء امور بررسی تضاد رفتاری ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 7-32]
 • ایدئولوژی های فرهنگی بررسی جایگاه بازی های رایانه ای در جنگ نرم علیه امت اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 179-202]
 • ایران‌معاصر گونه‌شناسی جریان‌شناسی‌های فکری-فرهنگی در ایران معاصر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • اینترنت راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-135]
 • اینترنت دلالت‌های روندهای آینده اینترنت در سیاست‌های تبلیغ دین در فضای مجازی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 109-134]
 • اینستاگرام گونه‌شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 127-159]

ب

 • بازنمایی بایسته های اسلامی بازنمایی شخصیت زن در فیلم و سریال [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-79]
 • باندپهن ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 49-74]
 • بانوان بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • برنامه پنجم توسعه مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح کلان و میانی (مطالعه سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-32]
 • برنامه توسعه کاوشی در سیاست‌گذاری فرهنگی هویت کودک مطلوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: قوانین برنامه‌های شش‌گانه توسعه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 91-122]
 • برنامه چهارم توسعه مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح کلان و میانی (مطالعه سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-32]
 • بقاع متبرکه شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 135-164]
 • بوروکراتیزه کردن فراز و فرود فعالیت‌های جمعی قرآنی؛ توصیفات و تبیین های فعالان این عرصه [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • بیانیه گام دوم جایگاه‌شناسی کلان ایده معنویت در بیانیه گام دوم مبتنی اندیشه حِکمی مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 46-69]
 • بی‌طرفی بررسی مبانی اصل عینیت‌گرایی و بی‌طرفی در اخلاق حرفه ای رسانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-130]

پ

 • پاسخ‌گویی سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 55-78]
 • پاسخ‌گویی مالی سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 55-78]
 • پایداری اجتماعی تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسلامی و ارتقاء پایداری اجتماعی محله (نمونه موردی: مسجد امام سمنان) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 189-214]
 • پدیدارشناسی هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-63]
 • پدیدارشناسی از انتخاب تا تغییر رشته ی تحصیلی: امکان نوع شناسی مهاجران تحصیلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 65-90]
 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 104-126]
 • پدیدارشناسی مرگ سنخ شناسی مرگ‌آگاهی؛ مطالعه تجربی مواجهه با مرگ [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • پراگماتیسم سیاست‌گذاری فرهنگی متعالی و پراگماتیستی؛ رویکردی انتقادی - تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 65-98]
 • پوچ گرایی فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-33]
 • پوشش واکاوی جامعه شناختی پوشش دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]
 • پوشش اجتماعی بانوان طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 35-64]
 • پیامبر(ص) چگونگی مواجهه پیامبر(ص) و امامان با مسأله گسست ازدواج در اختلافات همسران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 153-167]
 • پیامبر(ص) راه‌کارهای رسول‌خدا(ص) در پیش‌گیری و برون‌برد همسران از اختلافات زناشویی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 203-219]
 • پیشرفت تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی دربارۀ تقابل اسلام ایدئولوژیک و اسلام فرهنگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 169-188]
 • پیوست فرهنگی ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 49-74]

ت

 • تأویل هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-63]
 • تبارشناسی درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 79-116]
 • تبعیض تحلیل مقایسه ای سیاست های فرهنگی مربوط به حجاب با رویکرد دموکراسی فرهنگی ( مطالعه موردی: آمریکا، فرانسه و بریتانیا) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 67-92]
 • تبلیغ بایدها و نبایدهای تبلیغ دینی در جوامع چندفرهنگی با تاکید بر سیره پیامبراکرم(ص) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • تبلیغ دینی بایدها و نبایدهای تبلیغ دینی در جوامع چندفرهنگی با تاکید بر سیره پیامبراکرم(ص) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • تبلیغ و مبلغ بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • تجدد سنخ شناسی مرگ‌آگاهی؛ مطالعه تجربی مواجهه با مرگ [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • تجربه نگاری اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 33-54]
 • تحلیل خط‌مشی بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • تحلیل محتوای عمقی مسئله شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای در دیدگاه صاحب‌نظران جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 149-184]
 • تحلیل مضمون شناسایی راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در مدیریت فرهنگ انتظار، بر مبنای منویات امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 33-66]
 • تدبر در قرآن الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 157-190]
 • تدوین بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 117-142]
 • تدوین تحلیل سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها از منظر علم سیاستگذاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-104]
 • تدوین سیاست چالش‌های کنشگری حوزه علمیه در تدوین سیاست‌های فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 89-119]
 • ترجمه ارائه الگوی مطلوب ممیزی در حوزه ترجمه کتب علوم انسانی با تاکید بر آراء مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 131-155]
 • ترکیه بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • تزاحم تزاحم اخلاقی میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی سایبری و ارائه راهکار [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 75-94]
 • تصورات قالبی بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه داری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • تطورات شهرت بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 125-156]
 • تعارف تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر (نقد کتاب «هم‌شناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان‌فرهنگی» در ابعاد صوری، ساختاری، تفسیری و ارتباط‌شناختی) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 147-180]
 • تعارف نظریه پردازی قرآنی ارتباطات با التزام به قواعد تفسیر اجتهادی (پاسخ به نقد کتاب همشناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر رشته‌ بنیادین از انتخاب تا تغییر رشته ی تحصیلی: امکان نوع شناسی مهاجران تحصیلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 65-90]
 • تغییر رشته تحصیلی از انتخاب تا تغییر رشته ی تحصیلی: امکان نوع شناسی مهاجران تحصیلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 65-90]
 • تغییر و تحول فرهنگ بررسی انتقادی دلالت‌های نظریه فرهنگِ دورکیم در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-144]
 • تفسیر اجتهادی نظریه پردازی قرآنی ارتباطات با التزام به قواعد تفسیر اجتهادی (پاسخ به نقد کتاب همشناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفکر استراتژیک ‌مسأله‌محوری و نامسأله‌محوری؛ تحلیل رویکردهای استراتژیک در مدیریت سازمان‌های فرهنگی؛ مورد مطالعه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 7-32]
 • تفکیک جنسیتی دانشگاه ها تحلیل سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها از منظر علم سیاستگذاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-104]
 • تقوا در فضای مجازی راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-135]
 • تکنولوژی دلالت‌های نظریه کنشگر شبکه در سیاست‌گذاری فرهنگی: تعامل تکنولوژی و انسان در سیاست‌گذاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-64]
 • تمدن نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 157-177]
 • تمدن اسلامی اسلام معاصر، در میانه دیپلماسی احیاء تراثی و رویکرد تمدنی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 80-102]
 • تمدن نوین اسلامی همگرایی تمدنی در طریق زیارت؛ با تاکید بر پیاده روی زیارت اربعین [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 127-148]
 • تمدن نوین اسلامی الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 157-190]
 • تنوع بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 33-54]
 • تهدید نرم ارائه الگوی مطلوب ممیزی در حوزه ترجمه کتب علوم انسانی با تاکید بر آراء مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 131-155]
 • توانمند سازی‌ مولفه‌‌ها ‌و‌شاخص‌‌های مدیریت‌استعداد در سازمان‌‌های فرهنگی متناسب‌با‌بیانیه‌ی‌گام دوم‌انقلاب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 61-90]
 • توبه بررسی ابتناء سیاستگذاری فرهنگی بر زیرساخت های فکری در مطالعه موردی مساله اخلاقی توبه از دیدگاه ملاصدرا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 161-184]
 • توحید الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 99-120]
 • توسعه محله تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسلامی و ارتقاء پایداری اجتماعی محله (نمونه موردی: مسجد امام سمنان) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 189-214]
 • تولّا و تبرّا الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 99-120]
 • تونی بنت نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-127]

ث

 • ثروت مولد وقف و عرصه‌های اقتصادی نوپدید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • ثروت نرم‌افزاری وقف و عرصه‌های اقتصادی نوپدید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]

ج

 • جایگاه یابی شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر جایگاه‌یابی استعدادها؛ مطالعه ای اقدام پژوهانه در یک سازمان‌ فرهنگی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 81-108]
 • جبهه فرهنگی انقلاب بنیان‌های نظری جبهة فرهنگی انقلاب اسلامی (در اندیشة حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری) [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • جدایی چگونگی مواجهه پیامبر(ص) و امامان با مسأله گسست ازدواج در اختلافات همسران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 153-167]
 • جریان‌شناسی گونه‌شناسی جریان‌شناسی‌های فکری-فرهنگی در ایران معاصر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • جریان‌های فرهنگی فکری گونه‌شناسی جریان‌شناسی‌های فکری-فرهنگی در ایران معاصر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • جمهوری اسلامی درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 79-116]
 • جمهوری اسلامی ایران پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 104-126]
 • جنس تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان» [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 39-62]
 • جنسیت بررسی مناسبات هویت و جنسیت با مصرف در دو رهیافت غربی و اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 55-74]
 • جنسیت تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان» [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 39-62]
 • جنگ‌هیبریدی صورتبندی مفهومی آرایش‌رسانه‌ای در فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 147-187]
 • جهان زندگی نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60]
 • جهان فرهنگی ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 49-76]
 • جهان فطری ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 49-76]
 • جهانی‌سازی بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت» [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-56]
 • جهانی‌شدن فراترکیب اثرات جهانی‌شدن بر نهاد علم در بستر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 91-122]
 • جهانی شدن کاوشی در سیاست‌گذاری فرهنگی هویت کودک مطلوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: قوانین برنامه‌های شش‌گانه توسعه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 91-122]
 • جوامع چندفرهنگی بایدها و نبایدهای تبلیغ دینی در جوامع چندفرهنگی با تاکید بر سیره پیامبراکرم(ص) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]

ح

 • حاشیه‌نشینی دین مروری بر تعاریف عرفی‌شدن و ارائه یک تعریف بر اساس مبانی اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 79-104]
 • حافظه تاریخی اسلام معاصر، در میانه دیپلماسی احیاء تراثی و رویکرد تمدنی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 80-102]
 • حجاب تحلیل مقایسه ای سیاست های فرهنگی مربوط به حجاب با رویکرد دموکراسی فرهنگی ( مطالعه موردی: آمریکا، فرانسه و بریتانیا) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 67-92]
 • حرم امام خمینی تحلیل کارکرد اماکن مقدس از منظر ارتباطات آیینی: مطالعه انتقادی سازۀ حرم امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 121-148]
 • حریم خصوصی تزاحم اخلاقی میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی سایبری و ارائه راهکار [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 75-94]
 • حق تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان» [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 39-62]
 • حقوق زنان الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-78]
 • حکمت اسلامی درآمدی بر سیاست‌گذاری درمتن و محتوای حکمت محور آموزش عمومی هنر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 63-84]
 • حکمت متعالیه نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 157-177]
 • حکمت متعالیه سیاست‌گذاری فرهنگی متعالی و پراگماتیستی؛ رویکردی انتقادی - تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 65-98]
 • حکمت متعالیه بازخوانی انتقادی عمل‌گرایی اجتماعی جورج هربرت مید بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 138-167]
 • حکمت متعالیه شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 7-24]
 • حکمت متعالیه جایگاه‌شناسی کلان ایده معنویت در بیانیه گام دوم مبتنی اندیشه حِکمی مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 46-69]
 • حکمرانی زیست‌بوم فرهنگی؛ چارچوبی برای فرهنگ و الگوی حکمرانی فرهنگ‌پایه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • حکمرانی تعالی‌گرا سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 55-78]
 • حکومت صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-112]
 • حکومت اسلامی واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-70]
 • حکومت مندی نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-127]
 • حوزه علمیه الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-46]
 • حوزه علمیه چالش‌های کنشگری حوزه علمیه در تدوین سیاست‌های فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 89-119]
 • حوزه علمیه الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوزه علمیه خواهران بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]

خ

 • خانه داری بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه داری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • خانواده الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-78]
 • خانواده مطالعه‌ی تجارب زنان، در اجرای الگو‌ی مطلوب مصرف، در خانواده (با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد مصرف) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 77-98]
 • خانواده چگونگی تحقّق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت الله خامنه‌ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-46]
 • خبرواحد اسلام معاصر، در میانه دیپلماسی احیاء تراثی و رویکرد تمدنی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 80-102]
 • خرده‌سیستم‌های پاسخ‌گویی مالی سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 55-78]
 • خط مشی عمومی خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-82]
 • خط مشی عمومی مسائل فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-44]
 • خط‌مشی فرهنگی گونه‌شناسی خط‌مشی‌های صنایع فرهنگی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 123-146]
 • خط‌مشی‌گذاری فرهنگ بررسی انتقادی دلالت‌های نظریه فرهنگِ دورکیم در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-144]
 • خط‌مشی‌گذاری فرهنگی بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • خود بازخوانی انتقادی عمل‌گرایی اجتماعی جورج هربرت مید بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 138-167]
 • خود گونه‌شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 127-159]
 • خودافشاگری بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 125-156]
 • خودبازاندیشی اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 33-54]
 • خودبرندسازی بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 125-156]
 • خودبهینه‌سازی بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 125-156]
 • خودمجازی گونه‌شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 127-159]
 • خودمردم نگاری اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 33-54]

د

 • دارایی وقف و عرصه‌های اقتصادی نوپدید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • دانشجو واکاوی جامعه شناختی پوشش دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]
 • دختر واکاوی جامعه شناختی پوشش دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]
 • درآمد وقف و عرصه‌های اقتصادی نوپدید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • دستور کار ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 105-128]
 • دفاع مقدس طراحی الگوی روش‌شناختیِ مستند‌سازی دانش و تجربه‌های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • دفتر تبلیغات اسلامی بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ‌مسأله‌محوری و نامسأله‌محوری؛ تحلیل رویکردهای استراتژیک در مدیریت سازمان‌های فرهنگی؛ مورد مطالعه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 7-32]
 • دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]
 • دگردیسی دین مروری بر تعاریف عرفی‌شدن و ارائه یک تعریف بر اساس مبانی اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 79-104]
 • دوگانه‌های سیاست فرهنگی مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح کلان و میانی (مطالعه سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-32]
 • دین نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 157-177]
 • دینداری فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-110]

ر

 • راهبرد شناسایی راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در مدیریت فرهنگ انتظار، بر مبنای منویات امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 33-66]
 • راهبرد ‌مسأله‌محوری و نامسأله‌محوری؛ تحلیل رویکردهای استراتژیک در مدیریت سازمان‌های فرهنگی؛ مورد مطالعه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 7-32]
 • رسانه شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 135-164]
 • رسانه‌های اصلی مسئله شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای در دیدگاه صاحب‌نظران جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 149-184]
 • رسانه‌های جایگزین مسئله شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای در دیدگاه صاحب‌نظران جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 149-184]
 • رواق وارگی تحلیل کارکرد اماکن مقدس از منظر ارتباطات آیینی: مطالعه انتقادی سازۀ حرم امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 121-148]
 • روش اجتهاد نظریة هنجاری در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر روش اجتهاد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-128]
 • روش تحقیق کیفی اعتباریابی در پژوهش کیفی: تطبیق گونه‏ شناسی‏های دینداری در ایران با گفتمان‏های اربعین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-60]
 • روش تحلیل مضمون الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 7-32]
 • روش سیاست‌پردازی بازخوانی مبانی ارزشی سیاست‌پردازی در حوزة عفاف و حجاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 25-50]
 • روش‌شناسی گونه‌شناسی جریان‌شناسی‌های فکری-فرهنگی در ایران معاصر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • روش شناسی اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 33-54]
 • روششناسی اجتهاد تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر (نقد کتاب «هم‌شناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان‌فرهنگی» در ابعاد صوری، ساختاری، تفسیری و ارتباط‌شناختی) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 147-180]
 • روش‌شناسی بنیادین روش شناسی بنیادین نظریه فرهنگی استوارت هال با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 129-155]
 • روش‌شناسی بنیادین بررسی انتقادی دلالت‌های نظریه فرهنگِ دورکیم در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-144]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم طراحی چارچوب مفهومی زنجیره تأمین خدمات تبلیغ دین با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-78]
 • روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی نظریة هنجاری در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر روش اجتهاد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-128]
 • روششناسی علوم انسانی اسلامی تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر (نقد کتاب «هم‌شناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان‌فرهنگی» در ابعاد صوری، ساختاری، تفسیری و ارتباط‌شناختی) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 147-180]
 • روش‌شناسی مستندسازی طراحی الگوی روش‌شناختیِ مستند‌سازی دانش و تجربه‌های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • روند دلالت‌های روندهای آینده اینترنت در سیاست‌های تبلیغ دین در فضای مجازی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 109-134]
 • رویکرد بخشی فرهنگ مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • رویکرد فراگیر فرهنگ مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]

ز

 • زن بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت» [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-56]
 • زن چگونگی تحقّق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت الله خامنه‌ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-46]
 • زنجیره تأمین خدمات فرهنگی طراحی چارچوب مفهومی زنجیره تأمین خدمات تبلیغ دین با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-78]
 • زندگی مشترک راه‌کارهای رسول‌خدا(ص) در پیش‌گیری و برون‌برد همسران از اختلافات زناشویی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 203-219]
 • زن سنتی چگونگی تحقّق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت الله خامنه‌ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-46]
 • زن غربی چگونگی تحقّق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت الله خامنه‌ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-46]
 • زن و مرد الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-78]
 • زیارت همگرایی تمدنی در طریق زیارت؛ با تاکید بر پیاده روی زیارت اربعین [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 127-148]
 • زیست‌بوم فرهنگی زیست‌بوم فرهنگی؛ چارچوبی برای فرهنگ و الگوی حکمرانی فرهنگ‌پایه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401]

س

 • ساختار شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر جایگاه‌یابی استعدادها؛ مطالعه ای اقدام پژوهانه در یک سازمان‌ فرهنگی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 81-108]
 • ساختارگرایی نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • سازمان فرهنگی شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر جایگاه‌یابی استعدادها؛ مطالعه ای اقدام پژوهانه در یک سازمان‌ فرهنگی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 81-108]
 • سازمان های حوزوی الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازمان‌های فرهنگی درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 79-116]
 • سازمان یادگیرنده ‌مسأله‌محوری و نامسأله‌محوری؛ تحلیل رویکردهای استراتژیک در مدیریت سازمان‌های فرهنگی؛ مورد مطالعه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 7-32]
 • سبک‌زندگی نشانه‌شناسی گفتمانی سبک‌زندگی در دهه 1380؛ مطالعه موردی سه سریال درام [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • سبک زندگی بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت» [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-56]
 • سبک زندگی طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 35-64]
 • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]
 • سرمایه اجتماعی فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-110]
 • سریال بایسته های اسلامی بازنمایی شخصیت زن در فیلم و سریال [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-79]
 • سریال‌های دهه 1380 نشانه‌شناسی گفتمانی سبک‌زندگی در دهه 1380؛ مطالعه موردی سه سریال درام [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • سطوح جبهه بنیان‌های نظری جبهة فرهنگی انقلاب اسلامی (در اندیشة حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری) [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • سطوح موسیقی مقدمه ای بر سیاستگذاری در موسیقی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-104]
 • سکولاریسم مروری بر تعاریف عرفی‌شدن و ارائه یک تعریف بر اساس مبانی اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 79-104]
 • سلبریتی بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 125-156]
 • سنت سنخ شناسی مرگ‌آگاهی؛ مطالعه تجربی مواجهه با مرگ [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • سنت و تجدد گونه‌شناسی جریان‌شناسی‌های فکری-فرهنگی در ایران معاصر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • سنخ شناسی(تیپ بندی) مهاجران از انتخاب تا تغییر رشته ی تحصیلی: امکان نوع شناسی مهاجران تحصیلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 65-90]
 • سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح کلان و میانی (مطالعه سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-32]
 • سند نقشه مهندسی فرهنگی بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • سهروردی پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • سواد رسانه‌ای راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-135]
 • سیاست‌پژوهی بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • سیاست‌پژوهی دینی بازخوانی مبانی ارزشی سیاست‌پردازی در حوزة عفاف و حجاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 25-50]
 • سیاست (خط مشی) تحلیل سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها از منظر علم سیاستگذاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-104]
 • سیاست فرهنگی بررسی ابتناء سیاستگذاری فرهنگی بر زیرساخت های فکری در مطالعه موردی مساله اخلاقی توبه از دیدگاه ملاصدرا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 161-184]
 • سیاست فرهنگی مسائل فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-44]
 • سیاست فرهنگی تبلیغی بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • سیاست‌گذاری الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 99-120]
 • سیاست‌گذاری مجازی‌شدن آسیب‌های اجتماعی؛ مساله‌ها و راه‌حل‌های سیاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 51-80]
 • سیاست‌گذاری صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-112]
 • سیاست‌گذاری بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • سیاست گذاری خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-82]
 • سیاستگذاری الگوی سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر نقش قاعده نفی‌سبیل (با تاکید بر آراء امام‌خمینی(ره)) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 71-98]
 • سیاستگذاری بررسی تضاد رفتاری ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 7-32]
 • سیاست‌گذاری رسانه‌ای مسئله شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای در دیدگاه صاحب‌نظران جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 149-184]
 • سیاست‌گذاری عمومی واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-70]
 • سیاستگذاری فرهنگ دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 7-48]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی مقدماتی در باب سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 143-172]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-127]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح کلان و میانی (مطالعه سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-32]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی سیاست‌گذاری فرهنگی متعالی و پراگماتیستی؛ رویکردی انتقادی - تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 65-98]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-70]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی مقدمه ای بر سیاستگذاری در موسیقی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-104]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-46]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی دلالت‌های نظریه کنشگر شبکه در سیاست‌گذاری فرهنگی: تعامل تکنولوژی و انسان در سیاست‌گذاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-64]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی بازخوانی مبانی ارزشی سیاست‌پردازی در حوزة عفاف و حجاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 25-50]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-112]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی درآمدی بر سیاست‌گذاری درمتن و محتوای حکمت محور آموزش عمومی هنر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 63-84]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی کاوشی در سیاست‌گذاری فرهنگی هویت کودک مطلوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: قوانین برنامه‌های شش‌گانه توسعه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 91-122]
 • سیاستگذاری فرهنگی نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60]
 • سیاستگذاری فرهنگی بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 33-54]
 • سیاستگذاری فرهنگی چالش‌های کنشگری حوزه علمیه در تدوین سیاست‌های فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 89-119]
 • سیاستگذاری فرهنگی پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 104-126]
 • سیاستگذاری فرهنگی مسائل فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-44]
 • سیاستگذاری فرهنگی الگوی سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر نقش قاعده نفی‌سبیل (با تاکید بر آراء امام‌خمینی(ره)) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 71-98]
 • سیاستگذاری فرهنگی زیست‌بوم فرهنگی؛ چارچوبی برای فرهنگ و الگوی حکمرانی فرهنگ‌پایه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • سیاست‌های جنسیتی الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-78]
 • سیره پیامبراکرم(ص) بایدها و نبایدهای تبلیغ دینی در جوامع چندفرهنگی با تاکید بر سیره پیامبراکرم(ص) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 191-208]
 • سیره نبوی بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • سیل 98 هویت امدادگران فرهنگی (مطالعه موردی: طلاب فعال در سیل فروردین 98) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 129-152]
 • سینمای خانگی بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 117-142]

ش

 • شبکه اجتماعی راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-135]
 • شبکه پخش نمایش خانگی بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 117-142]
 • شبکه‌های اجتماعی تزاحم اخلاقی میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی سایبری و ارائه راهکار [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 75-94]
 • شبکه‌های ماهواره‌ای مسئله شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای در دیدگاه صاحب‌نظران جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 149-184]
 • شخصیت زن بایسته های اسلامی بازنمایی شخصیت زن در فیلم و سریال [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-79]
 • شریعتی تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی دربارۀ تقابل اسلام ایدئولوژیک و اسلام فرهنگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 169-188]
 • شهدا طراحی الگوی روش‌شناختیِ مستند‌سازی دانش و تجربه‌های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • شهید صدر واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-70]
 • شورای شهر ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 105-128]

ص

 • صدا و سیما خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-82]
 • صرفه جویی مطالعه‌ی تجارب زنان، در اجرای الگو‌ی مطلوب مصرف، در خانواده (با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد مصرف) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 77-98]
 • صنایع فرهنگی گونه‌شناسی مسائل در اقتصادِ "فرهنگ، هنر و رسانه" [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-42]
 • صنایع فرهنگی گونه‌شناسی خط‌مشی‌های صنایع فرهنگی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 123-146]

ض

 • ضرورت جبهه‌سازی بنیان‌های نظری جبهة فرهنگی انقلاب اسلامی (در اندیشة حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری) [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • ضرورت فرهنگی چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-22]

ط

 • طراحی فرهنگی زیست‌بوم فرهنگی؛ چارچوبی برای فرهنگ و الگوی حکمرانی فرهنگ‌پایه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • طلاق چگونگی مواجهه پیامبر(ص) و امامان با مسأله گسست ازدواج در اختلافات همسران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 153-167]
 • طلاق راه‌کارهای رسول‌خدا(ص) در پیش‌گیری و برون‌برد همسران از اختلافات زناشویی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 203-219]

ع

 • عالم مثال پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • عالم و معلوم نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه» [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 33-48]
 • عاملیت- ساختار نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه» [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 33-48]
 • عدم رضایت از انتخاب تا تغییر رشته ی تحصیلی: امکان نوع شناسی مهاجران تحصیلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 65-90]
 • عرفی‌شدن مروری بر تعاریف عرفی‌شدن و ارائه یک تعریف بر اساس مبانی اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 79-104]
 • عفاف و حجاب بازخوانی مبانی ارزشی سیاست‌پردازی در حوزة عفاف و حجاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 25-50]
 • عقل فعال شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 7-24]
 • علوم انسانی ارائه الگوی مطلوب ممیزی در حوزه ترجمه کتب علوم انسانی با تاکید بر آراء مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 131-155]
 • عمل به قرآن الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 157-190]
 • عملکرد سازمانی بررسی رابطه میزان هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 65-87]
 • عمل‌گرایی بازخوانی انتقادی عمل‌گرایی اجتماعی جورج هربرت مید بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 138-167]
 • عملیات‌اقناعی صورتبندی مفهومی آرایش‌رسانه‌ای در فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 147-187]
 • عملیات‌روانی صورتبندی مفهومی آرایش‌رسانه‌ای در فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 147-187]
 • عملیات‌شناختی صورتبندی مفهومی آرایش‌رسانه‌ای در فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 147-187]
 • عوامل موفقیت واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 7-32]
 • عینی‌گرایی بررسی مبانی اصل عینیت‌گرایی و بی‌طرفی در اخلاق حرفه ای رسانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-130]

غ

 • غنا مقدمه ای بر سیاستگذاری در موسیقی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-104]

ف

 • فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 117-142]
 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-110]
 • فراترکیب ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • فرایند مسائل فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-44]
 • فرزانه پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • فرهنگ نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60]
 • فرهنگ نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • فرهنگ نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 157-177]
 • فرهنگ چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-22]
 • فرهنگ نقش محوری کلّیت سِعی بر مبنای اصالت وجود در تبیین دلالت‌های فرهنگی- اجتماعی روایات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 127-145]
 • فرهنگ ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 49-76]
 • فرهنگ پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • فرهنگ الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 99-120]
 • فرهنگ بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 33-54]
 • فرهنگ طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 35-64]
 • فرهنگ تحلیل مقایسه ای سیاست های فرهنگی مربوط به حجاب با رویکرد دموکراسی فرهنگی ( مطالعه موردی: آمریکا، فرانسه و بریتانیا) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 67-92]
 • فرهنگ شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 135-164]
 • فرهنگ صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-112]
 • فرهنگ مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • فرهنگ زیست‌بوم فرهنگی؛ چارچوبی برای فرهنگ و الگوی حکمرانی فرهنگ‌پایه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • فرهنگ آکادمیک ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • فرهنگ حق و باطل دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 7-48]
 • فرهنگ دانشگاهی ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • فرهنگ عمومی نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60]
 • فرهنگ معاصر ایران پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 104-126]
 • فرهنگ معنوی هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-63]
 • فرهنگی ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 105-128]
 • فضای اجتماعی-سیاسی نشانه‌شناسی گفتمانی سبک‌زندگی در دهه 1380؛ مطالعه موردی سه سریال درام [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • فضای مجازی مجازی‌شدن آسیب‌های اجتماعی؛ مساله‌ها و راه‌حل‌های سیاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 51-80]
 • فضای مجازی دلالت‌های روندهای آینده اینترنت در سیاست‌های تبلیغ دین در فضای مجازی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 109-134]
 • فضای مجازی بررسی تضاد رفتاری ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 7-32]
 • فطرت ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 49-76]
 • فعالان قرآنی فراز و فرود فعالیت‌های جمعی قرآنی؛ توصیفات و تبیین های فعالان این عرصه [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • فعالیت خودجوش فراز و فرود فعالیت‌های جمعی قرآنی؛ توصیفات و تبیین های فعالان این عرصه [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • فعالیت فرهنگی بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]
 • فعالیت‌های جمعی قرآنی فراز و فرود فعالیت‌های جمعی قرآنی؛ توصیفات و تبیین های فعالان این عرصه [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • فقه سیاسی واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-70]
 • فلسفی‌اندیشی فرهنگی چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-22]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 49-74]
 • فیلم بایسته های اسلامی بازنمایی شخصیت زن در فیلم و سریال [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-79]

ق

 • قانون اساسی بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 33-54]
 • قانون و مقررات گونه‌شناسی خط‌مشی‌های صنایع فرهنگی در ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 123-146]
 • قدرت نرم بررسی جایگاه بازی های رایانه ای در جنگ نرم علیه امت اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 179-202]
 • قرآن کریم الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 7-32]
 • قشر مذهبی بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]

ک

 • کاربر بررسی تضاد رفتاری ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 7-32]
 • کارکردگرایی بررسی انتقادی دلالت‌های نظریه فرهنگِ دورکیم در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-144]
 • کتاب‌های آموزش زبان بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت» [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-56]
 • کشورهای اسلامی بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • کلیت سعی نقش محوری کلّیت سِعی بر مبنای اصالت وجود در تبیین دلالت‌های فرهنگی- اجتماعی روایات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 127-145]
 • کلی سعی نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه» [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 33-48]
 • کنشگر شبکه دلالت‌های نظریه کنشگر شبکه در سیاست‌گذاری فرهنگی: تعامل تکنولوژی و انسان در سیاست‌گذاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-64]
 • کنشگری چالش‌های کنشگری حوزه علمیه در تدوین سیاست‌های فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 89-119]
 • کودک مطلوب کاوشی در سیاست‌گذاری فرهنگی هویت کودک مطلوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: قوانین برنامه‌های شش‌گانه توسعه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 91-122]

گ

 • گافمن گونه‌شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 127-159]
 • گروه کانونی مطالعه‌ی تجارب زنان، در اجرای الگو‌ی مطلوب مصرف، در خانواده (با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد مصرف) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 77-98]
 • گسست در روزمرگی سنخ شناسی مرگ‌آگاهی؛ مطالعه تجربی مواجهه با مرگ [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • گفتمان سیاستگذاری فرهنگی مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • گناه راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-135]

ل

 • لاتور دلالت‌های نظریه کنشگر شبکه در سیاست‌گذاری فرهنگی: تعامل تکنولوژی و انسان در سیاست‌گذاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-64]
 • لواط تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان» [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 39-62]

م

 • مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث بررسی رابطه میزان هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 65-87]
 • مبانی وجودی معرفتی و غیر‌معرفتی روش شناسی بنیادین نظریه فرهنگی استوارت هال با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 129-155]
 • مددکاری اجتماعی هویت امدادگران فرهنگی (مطالعه موردی: طلاب فعال در سیل فروردین 98) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 129-152]
 • مدرنیته فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-33]
 • مدل های خط مشی گذاری خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-82]
 • مدیران ارشد درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 79-116]
 • مدیران فرهنگی بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]
 • مدیریت‌ استعداد‌ مولفه‌‌ها ‌و‌شاخص‌‌های مدیریت‌استعداد در سازمان‌‌های فرهنگی متناسب‌با‌بیانیه‌ی‌گام دوم‌انقلاب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 61-90]
 • مدیریت امیال نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-127]
 • مدیریت دانش طراحی الگوی روش‌شناختیِ مستند‌سازی دانش و تجربه‌های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • مدیریت دانش بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • مدیریت فرهنگ دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 7-48]
 • مدیریت فرهنگ انتظار شناسایی راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در مدیریت فرهنگ انتظار، بر مبنای منویات امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 33-66]
 • مدیریت فرهنگی طراحی چارچوب مفهومی زنجیره تأمین خدمات تبلیغ دین با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-78]
 • مرگ‌آگاهی سنخ شناسی مرگ‌آگاهی؛ مطالعه تجربی مواجهه با مرگ [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • مسأله‌محوری ‌مسأله‌محوری و نامسأله‌محوری؛ تحلیل رویکردهای استراتژیک در مدیریت سازمان‌های فرهنگی؛ مورد مطالعه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 7-32]
 • مسئله شناسی صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-112]
 • مسئله محور مهندسی فرهنگی و الگوی تعامل سازمان‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 173-193]
 • مساله فرهنگی دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 7-48]
 • مساله فرهنگی پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 104-126]
 • مستند‌سازی تجربه‌ها طراحی الگوی روش‌شناختیِ مستند‌سازی دانش و تجربه‌های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • مسجد واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 7-32]
 • مسجد امام سمنان تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسلامی و ارتقاء پایداری اجتماعی محله (نمونه موردی: مسجد امام سمنان) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 189-214]
 • مسکویه نظریه فرهنگی ابن مسکویه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 105-126]
 • مشروطه گونه‌شناسی جریان‌شناسی‌های فکری-فرهنگی در ایران معاصر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • مصر بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • مصرف بررسی مناسبات هویت و جنسیت با مصرف در دو رهیافت غربی و اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 55-74]
 • مصرف کالای داخلی مطالعه‌ی تجارب زنان، در اجرای الگو‌ی مطلوب مصرف، در خانواده (با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد مصرف) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 77-98]
 • مطالعات دینداری اعتباریابی در پژوهش کیفی: تطبیق گونه‏ شناسی‏های دینداری در ایران با گفتمان‏های اربعین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-60]
 • مطالعات قرآنی" معناشناسی فرهنگی قومیِ زکات در قرآن رهیافتی برای صورتبندی معنای مصرف (مصرف متزاکیانه) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 113-134]
 • مطالعه رویداد اربعین اعتباریابی در پژوهش کیفی: تطبیق گونه‏ شناسی‏های دینداری در ایران با گفتمان‏های اربعین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-60]
 • مطهری الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-78]
 • معرفت بررسی ابتناء سیاستگذاری فرهنگی بر زیرساخت های فکری در مطالعه موردی مساله اخلاقی توبه از دیدگاه ملاصدرا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 161-184]
 • معرفت‌شناسی بررسی مبانی اصل عینیت‌گرایی و بی‌طرفی در اخلاق حرفه ای رسانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-130]
 • معنا روش شناسی بنیادین نظریه فرهنگی استوارت هال با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 129-155]
 • معنویت جایگاه‌شناسی کلان ایده معنویت در بیانیه گام دوم مبتنی اندیشه حِکمی مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 46-69]
 • معنویت و عرفان فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-33]
 • مقام معظم رهبری الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-46]
 • مقام معظم رهبری واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 7-32]
 • ملاصدرا بررسی ابتناء سیاستگذاری فرهنگی بر زیرساخت های فکری در مطالعه موردی مساله اخلاقی توبه از دیدگاه ملاصدرا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 161-184]
 • منزلت بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه داری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • مهدویت شناسایی راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در مدیریت فرهنگ انتظار، بر مبنای منویات امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 33-66]
 • مهندسی فرهنگی مهندسی فرهنگی و الگوی تعامل سازمان‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 173-193]
 • موسیقی مقدماتی در باب سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 143-172]
 • موسیقی مقدمه ای بر سیاستگذاری در موسیقی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-104]
 • مید بازخوانی انتقادی عمل‌گرایی اجتماعی جورج هربرت مید بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 138-167]

ن

 • نشانه‌شناسی نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • نشانه شناسی بررسی جایگاه بازی های رایانه ای در جنگ نرم علیه امت اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 179-202]
 • نشانه‌شناسی گفتمانی نشانه‌شناسی گفتمانی سبک‌زندگی در دهه 1380؛ مطالعه موردی سه سریال درام [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • نظارت خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-82]
 • نظام تبلیغ طراحی چارچوب مفهومی زنجیره تأمین خدمات تبلیغ دین با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-78]
 • نظام جمهوری اسلامی الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-46]
 • نظام فرهنگی مسجد محور واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 7-32]
 • نظریة هنجاری نظریة هنجاری در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر روش اجتهاد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-128]
 • نظریه بردار بودن فرهنگ چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-22]
 • نظریه پدیدارشناختی نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60]
 • نظریه‌پردازی نظریة هنجاری در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر روش اجتهاد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-128]
 • نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی نظریة هنجاری در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر روش اجتهاد [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-128]
 • نظریه سیاستی چگونگی تحقّق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت الله خامنه‌ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-46]
 • نظریه فرهنگ چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-22]
 • نظریه فرهنگ صدرایی دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 7-48]
 • نظریه فرهنگی هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-63]
 • نظریه فرهنگی نظریه فرهنگی ابن مسکویه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 105-126]
 • نظریه فرهنگی استوارت هال روش شناسی بنیادین نظریه فرهنگی استوارت هال با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 129-155]
 • نظریه منطقه‌الفراغ واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-70]
 • نظریه نمایشی گونه‌شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 127-159]
 • نفی‌سبیل الگوی سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر نقش قاعده نفی‌سبیل (با تاکید بر آراء امام‌خمینی(ره)) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 71-98]
 • نقد فرهنگی چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-22]
 • نقش اجتماعی بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه داری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • نقش فرهنگی مسجد تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسلامی و ارتقاء پایداری اجتماعی محله (نمونه موردی: مسجد امام سمنان) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 189-214]
 • نقشه مهندسی فرهنگی بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 33-54]
 • نگرش عاملان و کنشگران بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه داری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • نهاد علم فراترکیب اثرات جهانی‌شدن بر نهاد علم در بستر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 91-122]

و

 • وقف وقف و عرصه‌های اقتصادی نوپدید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • وقف شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 135-164]
 • ولایت مروری بر تعاریف عرفی‌شدن و ارائه یک تعریف بر اساس مبانی اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 79-104]
 • ولی فقیه جایگاه‌شناسی کلان ایده معنویت در بیانیه گام دوم مبتنی اندیشه حِکمی مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 46-69]

ه

 • هانری کربن هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-63]
 • هدایت تحصیلی از انتخاب تا تغییر رشته ی تحصیلی: امکان نوع شناسی مهاجران تحصیلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 65-90]
 • هم‌جنس‌گرایی تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان» [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 39-62]
 • همسران راه‌کارهای رسول‌خدا(ص) در پیش‌گیری و برون‌برد همسران از اختلافات زناشویی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 203-219]
 • همشناسی تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر (نقد کتاب «هم‌شناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان‌فرهنگی» در ابعاد صوری، ساختاری، تفسیری و ارتباط‌شناختی) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 147-180]
 • همشناسی طبیعی نظریه پردازی قرآنی ارتباطات با التزام به قواعد تفسیر اجتهادی (پاسخ به نقد کتاب همشناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • همشناسی فرهنگی نظریه پردازی قرآنی ارتباطات با التزام به قواعد تفسیر اجتهادی (پاسخ به نقد کتاب همشناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • همگرایی همگرایی تمدنی در طریق زیارت؛ با تاکید بر پیاده روی زیارت اربعین [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 127-148]
 • همگرایی دلالت‌های روندهای آینده اینترنت در سیاست‌های تبلیغ دین در فضای مجازی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 109-134]
 • هنر درآمدی بر سیاست‌گذاری درمتن و محتوای حکمت محور آموزش عمومی هنر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 63-84]
 • هوش فرهنگی بررسی رابطه میزان هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 65-87]
 • هویت بررسی مناسبات هویت و جنسیت با مصرف در دو رهیافت غربی و اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 55-74]
 • هویت تحلیل مقایسه ای سیاست های فرهنگی مربوط به حجاب با رویکرد دموکراسی فرهنگی ( مطالعه موردی: آمریکا، فرانسه و بریتانیا) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 67-92]
 • هویت کاوشی در سیاست‌گذاری فرهنگی هویت کودک مطلوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: قوانین برنامه‌های شش‌گانه توسعه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 91-122]
 • هویت اسلامی تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسلامی و ارتقاء پایداری اجتماعی محله (نمونه موردی: مسجد امام سمنان) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 189-214]
 • هویت چهل تکه فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-33]
 • هویت طلاب هویت امدادگران فرهنگی (مطالعه موردی: طلاب فعال در سیل فروردین 98) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 129-152]