نویسنده = سید محمدحسین هاشمیان
نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی

دوره 1، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 99-127

صبورا امین فر؛ سید محمدحسین هاشمیان


بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در شبکه پخش نمایش خانگی

دوره 1، شماره 1، تیر 1393، صفحه 117-142

سید محمدحسین هاشمیان؛ حوریه بزرگی