نویسنده = دکتر نعمت الله کرم اللهی
بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 125-156

حوریه بزرگ؛ نعمت الله کرم اللهی؛ سید محمدعلی غمامی؛ رفیع الدین اسماعیلی


ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 49-74

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سید آرش وکیلیان


پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 104-126

محمد عرب‌زاده؛ نعمت الله کرم اللهی؛ حسن بنیانیان


معناشناسی فرهنگی قومیِ زکات در قرآن رهیافتی برای صورتبندی معنای مصرف (مصرف متزاکیانه)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-134

عباس ابراهیمی؛ نعمت الله کرم اللهی؛ علی اصغر اسلامی تنها


بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-36

نعمت الله کرم اللهی؛ کریم خانمحمدی؛ حسین سوزنچی؛ فاطمه ملک خانی


طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 35-64

کمیل قیدرلو؛ محمدحسین هاشمیان؛ دکتر نعمت الله کرم اللهی


بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت»

دوره 3، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 35-56

دکتر نعمت الله کرم اللهی؛ فاطمه ملک خانی