کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری فرهنگی
الگوی سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر نقش قاعده نفی‌سبیل (با تاکید بر آراء امام‌خمینی(ره))

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 71-98

مجتبی جعفرزاده؛ محمد هادی همایون؛ ابراهیم کیمیایی دوین


پدیدارشناسی مساله فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنکی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 104-126

محمد عرب‌زاده؛ نعمت الله کرم اللهی؛ حسن بنیانیان


بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد


نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 31-60

علی اصغر اسلامی تنها