کلیدواژه‌ها = فرهنگ
مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-100

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی


صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 85-112

محمد صابر اسدی؛ محمدصادق نصراللهی


شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

دوره 5، شماره 2، دی 1397، صفحه 135-164

مهدی اثنی عشران؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 35-64

کمیل قیدرلو؛ محمدحسین هاشمیان؛ دکتر نعمت الله کرم اللهی


بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد


پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 49-76

علیرضا محدّث؛ قاسم ابراهیمی‌پور نعمت آباد


الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 99-120

سجّاد مهدی‌زاده


نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه

دوره 1، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 157-177

میثم صداقت زاده


نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 31-60

علی اصغر اسلامی تنها


نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 105-120

سید حمید میرخندان