کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 15
1. تصویر ملی در شبکه‌های اجتماعی؛ بررسی مضامین فرهنگی در تلگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ مهدی دعائی


2. مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی


3. صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-112

محمد صابر اسدی؛ محمدصادق نصراللهی


4. شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-164

مهدی اثنی عشران؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


6. طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-64

کمیل قیدرلو؛ محمدحسین هاشمیان؛ دکتر نعمت الله کرم اللهی


7. بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد


8. پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


9. ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-76

علیرضا محدّث؛ قاسم ابراهیمی‌پور نعمت آباد


10. الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

سجّاد مهدی‌زاده


11. چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

عماد افروغ


13. نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 157-177

میثم صداقت زاده


14. نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 31-60

اصغر اسلامی تنها


15. نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 105-120

سید حمید میرخندان