کلیدواژه‌ها = صنایع فرهنگی
گونه‌شناسی خط‌مشی‌های صنایع فرهنگی در ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 123-146

ابراهیم کتابی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سیدمجتبی امامی؛ محمدمهدی ایزدخواه