نویسنده = صبورا امین فر
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 99-127

صبورا امین فر؛ سید محمدحسین هاشمیان