صفحه مربوط به شماره 15 مجله در حال به روز رسانی است.

چکیده مقالات شماره 14 مجله در سامانه بارگذاری شد.

مقالات شماره 13 به طور کامل در سامانه بارگذاری شد.

به دلبل اوضاع خاص ناشی از بیماری کروتا تا اطلاع بعدی نسخه های چاپی مجله منتشر تخواهد شد.

 

  • بابت ارزیابی و انتشار مقالات هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نمی شود

  • اولویت «ارزیابی» و «انتشار» مقالات دانشجویی با مقالاتی است که به صورت مشترک با اساتید ارائه شود

  • زمان ارزیابی مقالات توسط داوران، به طور معمول 2-4 ماه خواهد بود

  • پیش از ارسال مقاله، حتما مقاله را با شیوه نامه تطبیق دهید (قابل دسترسی از قسمت راهنمای نویسندگان) در غیر این صورت مقاله بازگشت خواهد خورد. در این خصوص توجه به حجم مقاله کاملاً ضروری است؛


مقالات بیشتر از 7000 کلمه(بدون احتساب منابع و زیرنویس ها) حتما بازگردانده خواهد شد.

 

  • مقاله علمی پژوهشی به مقاله ای اطلاق می شود که دربردارنده یکی از این محورها باشد: بیان یک نظریه جدید، تقریری جدید از یک نظریه، استدلالی جدید برای یک نظریه، نقدی بر یک نظریه.
  • راهنمای موضوعی مجله را از قسمت اهداف و چشم اندازها دریافت نمایید
  • ایمیل کارشناس مجله برای پیگیری امور مقالات: jrcp.ir2@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1399