مقالات شماره 11 مجله در سامانه بارگذاری شد.

نسخه چاپی این شماره در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

 

  • بابت ارزیابی و انتشار مقالات هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نمی شود

  • اولویت «ارزیابی» و «انتشار» مقالات دانشجویی با مقالاتی است که به صورت مشترک با اساتید ارائه شود

  • زمان ارزیابی مقالات توسط داوران، به طور معمول 2-4 ماه خواهد بود

  • پیش از ارسال مقاله، حتما مقاله را با شیوه نامه تطبیق دهید (قابل دسترسی از قسمت راهنمای نویسندگان) در غیر این صورت مقاله بازگشت خواهد خورد. در این خصوص توجه به حجم مقاله کاملاً ضروری است؛


مقالات بیشتر از 7000 کلمه(بدون احتساب منابع و زیرنویس ها) حتما بازگردانده خواهد شد.

 

  • مقاله علمی پژوهشی به مقاله ای اطلاق می شود که دربردارنده یکی از این محورها باشد: بیان یک نظریه جدید، تقریری جدید از یک نظریه، استدلالی جدید برای یک نظریه، نقدی بر یک نظریه.
  • راهنمای موضوعی مجله را از قسمت اهداف و چشم اندازها دریافت نمایید
  • ایمیل کارشناس مجله برای پیگیری امور مقالات: jrcp.ir2@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1397 

1. شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی

صفحه 7-24

حمید پارسانیا؛ نعمت الله کرم اللهی؛ مجید مبینی مقدس


6. شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

صفحه 135-164

مهدی اثنی عشران؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی