چکیده مقالات شماره 12 مجله در سامانه بارگذاری شد(صفحه مربوط به این شماره در حال به روز رسانی است).

نسخه چاپی شماره 11 به زودی منتشر خواهد شد.

 

  • بابت ارزیابی و انتشار مقالات هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نمی شود

  • اولویت «ارزیابی» و «انتشار» مقالات دانشجویی با مقالاتی است که به صورت مشترک با اساتید ارائه شود

  • زمان ارزیابی مقالات توسط داوران، به طور معمول 2-4 ماه خواهد بود

  • پیش از ارسال مقاله، حتما مقاله را با شیوه نامه تطبیق دهید (قابل دسترسی از قسمت راهنمای نویسندگان) در غیر این صورت مقاله بازگشت خواهد خورد. در این خصوص توجه به حجم مقاله کاملاً ضروری است؛


مقالات بیشتر از 7000 کلمه(بدون احتساب منابع و زیرنویس ها) حتما بازگردانده خواهد شد.

 

  • مقاله علمی پژوهشی به مقاله ای اطلاق می شود که دربردارنده یکی از این محورها باشد: بیان یک نظریه جدید، تقریری جدید از یک نظریه، استدلالی جدید برای یک نظریه، نقدی بر یک نظریه.
  • راهنمای موضوعی مجله را از قسمت اهداف و چشم اندازها دریافت نمایید
  • ایمیل کارشناس مجله برای پیگیری امور مقالات: jrcp.ir2@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1398 

4. معناشناسی فرهنگی قومیِ زکات در قرآن رهیافتی برای صورتبندی معنای مصرف (مصرف متزاکیانه)

صفحه 45-60

عباس ابراهیمی؛ نعمت الله کرم اللهی؛ علی اصغر اسلامی تنها