تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 119
تعداد نویسندگان 189
تعداد مشاهده مقاله 75,324
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 128,371
تعداد مقالات ارسال شده 542
تعداد مقالات رد شده 279
درصد عدم پذیرش 51
تعداد مقالات پذیرفته شده 98
درصد پذیرش 18
زمان پذیرش (روز) 182
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 98

با تصویب شورای سیاست گذاری مجله از تاریخ 17 مرداد ماه 1400 برای ارزیابی و چاپ مقالات به شرح زیر هزینه دریافت می شود:

1- هزینه داوران مقالات(پس از بررسی و تایید اولیه): دو میلیون ریال

2- هزینه پذیرش نهایی و چاپ مقاله: یک میلیون و پانصد هزار ریال

  • زمان ارزیابی مقالات توسط داوران، به طور معمول 2-4 ماه خواهد بود.
  • پیش از ارسال مقاله، حتما مقاله را با شیوه نامه تطبیق دهید (قابل دسترسی از قسمت راهنمای نویسندگان) در غیر این صورت مقاله بازگشت خواهد خورد. در این خصوص توجه به حجم مقاله کاملاً ضروری است.
  • راهنمای موضوعی مجله را از قسمت اهداف و چشم اندازها دریافت نمایید
شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 18، آذر 1401 

ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب

مصطفی سروش؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ محمدرضا بهرنگی


ابر واژگان