کلیدواژه‌ها = نظریه نمایشی
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-159

سید محمد کاظمی قهفرخی؛ مهدی مولائی آرانی