کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سید آرش وکیلیان