کلیدواژه‌ها = عالم و معلوم
تعداد مقالات: 1
1. نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-48

سید علی سیدی فرد؛ محمد کاظم فرقانی