کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
تعداد مقالات: 3
1. صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-112

محمد صابر اسدی؛ محمدصادق نصراللهی


2. مجازی‌شدن آسیب‌های اجتماعی؛ مساله‌ها و راه‌حل‌های سیاستی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-80

فرشاد مهدی پور


3. الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

سجّاد مهدی‌زاده