واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم

2 رئیس دانشکده مدیریت دانشکاه امام صادق

3 رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مسجد به‌عنوان اصیل‌ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی فراوانی در دستیابی به اهداف فرهنگی نظام اسلامی دارد. در صورت سیاست‌گذاری و توجه مناسب به این ظرفیت و محوریت یافتن آن در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، امکان پاسخ‌گوئی به بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی از این طریق فراهم خواهد شد. ما در این تحقیق به دنبال واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله‌العالی) هستیم. در نظام فرهنگی مسجدمحور، شکل‌دهی به باورها، عادات و کنش‌های اجتماعی با محوریت مساجد و با توجه به کارکردهای آن صورت می‌پذیرد. لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانات و پیام‌های معظم له پیرامون امام جماعت در مساجد بررسی و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و صورت‌بندی شده‌اند. مضامین فراگیر استخراج‌شده شامل ضرورت حضور امام، نقش امام، نگرش امام، وظایف امام و موانع ایفای شان توسط امام خواهد بود که در ادامه به تبیین مضامین سازمان دهنده ذیل هر یک از مضامین فراگیر خواهیم پرداخت. در صورت ایفای نقش و موفقیت امام جماعت در مسجد می‌توان امیدوار بود کارکردهای مسجد احیا شده و مسجد بتواند نقش محوری خود در نظام فرهنگی را به خوبی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها