مولفه‌‌ها ‌و‌شاخص‌‌های مدیریت‌استعداد در سازمان‌‌های فرهنگی متناسب‌با‌بیانیه‌ی‌گام دوم‌انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

استعداد‌های موجود در کشور ‌نعمتی الهی و سرمایه‌ای مسئولیت آفرین هستند که در صورت شکوفایی و بالندگی و تبدیل شدن به نیروی انسانی توانمند و کارآمد‌،‌ عامل اصلی پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی خواهند بود ‌‌. ضرورت اهتمام به این امر، بر تمام عرصه ها قابل تعمیم است لکن در عرصه‌ی فرهنگ‌ با ‌اقتضائات خاص کنش‌گری جهادی، ‌‌مدیریت‌ استعدادها‌ اهمیتی مضاعف می‌یابد ‌‌و‌ لازمه‌ی تحقق آن دسترسی به ‌الگویی جامع ‌است.‌ ضرورت یاد شده، وارد شدن انقلاب اسلامی ایران به گام دوم حرکت خود و مرجعیت فکری، فرهنگی و سیاستی مقام معظم رهبری(حفظه‌الله)، خطوط کلی‌ آغازگر این پژوهش هستند تا با اتکاء بر اندیشه‌ی معظم له، الگویی مناسب و متناسب با اقتضائات گام دوم انقلاب اسلامی برای مدیریت استعدادهای فرهنگی فراهم شود. برای تحقق این مهم بیانات مرتبط مقام معظم رهبری و همچنین متن بیانیه گام دوم _که شتاب‌دهنده‌ی حرکت ‌انقلاب جهت تحقق ‌اهداف آن ‌است_ با روش تحلیل مضمون به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با تمرکز بر مفهوم توانمندسازی، ‌الگویی‌ احصاء ‌‌و ‌پیشنهاد شده ‌است ‌که مشتمل بر یک مضمون فراگیر محوری(قوی شدن)، ‌پنج مضمون سازمان دهنده‌ی ‌اصلی(مدیریت سرمایه‌های انسانی،‌ بصیرت فرهنگی، ‌عدالت فرهنگی،‌ نهادگرایی و مساعدسازی محیط)، چهار مضمون سازمان دهنده‌ی فرعی(شناسایی، جذب،‌ پرورش و هدایت) ‌‌و‌66 مضمون پایه‌ است.‌

کلیدواژه‌ها