راه‌کارهای رسول‌خدا(ص) در پیش‌گیری و برون‌برد همسران از اختلافات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

اختلاف در مناسبات زناشویی همسران هر چند بخشی از زندگی مشترک است اما باید توجه داشت تا بستر آن به راحتی فراهم نیاید و در صورت بروز، راهی برای برون‌رفت از آن یافته گردد چرا که چاره نکردن اختلاف‌ها کشانیده شدن همسران به رویارویی و تنش در زندگی مشترک را به همراه خواهد داشت. کاوشی در تاریخ زندگانی رسول‌خدا(ص) نشان از آن دارد که آن جناب در مواجهه با این مسأله بوده و لذا در ارتباط با آن سفارش‌ها و اقدام‌هایی داشته‌ است. بر این اساس سؤال آن است که پیامبر(ص) در راستای پیشگیری از اختلاف میان همسران چه راه‌کارهایی را ارائه داده است و در زمان بروز اختلاف از چه راه‌کارهایی برای برون‌برد همسران از آن استفاده کرده است؟ استقراء داده‌های مرتبط با این مسأله در دیرین نگاشته‌های تاریخی، حدیثی و تفسیری در نخستین گام و سپس ترکیب‌ اطلاعات هم مضمون در راستای شناخت راه‌کار مورد استفاده در آن محور، روش پژوهش به کار گرفته شده برای پاسخ به پرسش‌هاست. یافته‌ها حکایت از آن دارند که راه‌کارهای پیشگیرانه‌ای حضرت ناظر به دو مقطع پیش از ازدواج و دوران زندگی مشترک چنان بوده‌اند که با کاربست آن‌ها زندگی زوجین به اختلاف دچار نیاید. در صورت بروز تنش هم راه‌کارها به گونه-ای هستند تا مشکل روی داده برطرف شده و همسران به زندگی خود بازگردند. در زمان ناچار بودن به کاربست راه‌کار جدایی نیز باز نهادن مسیر برای بازگشت و توجه به پیامدهایی مانند حضانت فرزندان مورد اهتمام بوده است.

کلیدواژه‌ها