نویسنده = عماد افروغ
تعداد مقالات: 2
1. نشانه‌شناسی گفتمانی سبک‌زندگی در دهه 1380؛ مطالعه موردی سه سریال درام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-146

عماد افروغ؛ هادی اسماعیلی


2. چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

عماد افروغ