انتشار چکیده مقالات شماره 15

جکیده مقالات شماره 15(پاییز و زمستان 1399) بر روی وبگاه مجله قرار گرفت.

نسخه چاپی این شماره به زودی منتشر خواهد شد. ان شاء الله.