تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 120
تعداد نویسندگان 191
تعداد مشاهده مقاله 79,819
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 133,976
تعداد مقالات ارسال شده 547
تعداد مقالات رد شده 286
درصد عدم پذیرش 52
تعداد مقالات پذیرفته شده 105
درصد پذیرش 19
زمان پذیرش (روز) 202
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 105

با تصویب شورای سیاست گذاری مجله از تاریخ 17 مرداد ماه 1400 برای ارزیابی و چاپ مقالات به شرح زیر هزینه دریافت می شود:

1- هزینه داوران مقالات(پس از بررسی و تایید اولیه): دو میلیون ریال

2- هزینه پذیرش نهایی و چاپ مقاله: یک میلیون و پانصد هزار ریال

  • زمان ارزیابی مقالات توسط داوران، به طور معمول 2-4 ماه خواهد بود.
  • پیش از ارسال مقاله، حتما مقاله را با شیوه نامه تطبیق دهید (قابل دسترسی از قسمت راهنمای نویسندگان) در غیر این صورت مقاله بازگشت خواهد خورد. در این خصوص توجه به حجم مقاله کاملاً ضروری است.
  • راهنمای موضوعی مجله را از قسمت اهداف و چشم اندازها دریافت نمایید
شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 18، آذر 1401 

ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 119-152

مصطفی سروش؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ محمدرضا بهرنگی


الزامات امدادگری فرهنگی دین‌پایه از منظر سازمان (در سیاق گروه‌ها و مؤسسات خرد)

صفحه 185-212

حسین پرکان؛ کریم ابراهیمی؛ زهرا جانقربان؛ طاهره زاهدی؛ آرزو نیکوییان


ابر واژگان