تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 127
تعداد نویسندگان 198
تعداد مشاهده مقاله 86,305
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 143,451
تعداد مقالات ارسال شده 573
تعداد مقالات رد شده 299
درصد عدم پذیرش 52
تعداد مقالات پذیرفته شده 111
درصد پذیرش 19
زمان پذیرش (روز) 208
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 107

با تصویب شورای سیاست گذاری مجله از تاریخ 17 مرداد ماه 1400 برای ارزیابی و چاپ مقالات به شرح زیر هزینه دریافت می شود:

1- هزینه داوران مقالات(پس از بررسی و تایید اولیه): دو میلیون ریال

2- هزینه پذیرش نهایی و چاپ مقاله: یک میلیون و پانصد هزار ریال

  • زمان ارزیابی مقالات توسط داوران، به طور معمول 2-4 ماه خواهد بود.
  • پیش از ارسال مقاله، حتما مقاله را با شیوه نامه تطبیق دهید (قابل دسترسی از قسمت راهنمای نویسندگان) در غیر این صورت مقاله بازگشت خواهد خورد. در این خصوص توجه به حجم مقاله کاملاً ضروری است.
  • راهنمای موضوعی مجله را از قسمت اهداف و چشم اندازها دریافت نمایید
شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 19، اسفند 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان