صفحه مربوط به شماره 15 مجله در حال به روز رسانی است.

مقالات شماره 14 به طور کامل در سامانه بارگذاری شد.

به دلبل اوضاع خاص ناشی از بیماری کروتا تا اطلاع بعدی نسخه های چاپی مجله منتشر تخواهد شد.

 

تذکر مهم؛ لطفا توجه فرمایید:

با تصویب شورای سیاست گذاری مجله از تاریخ 25 آبان ماه 1399 برای ارزیابی و چاپ مقالات به شرح زیر هزینه دریافت می شود:

1- هزینه داوری(پس از بررسی و تایید اولیه): یک میلیون ریال

2- هزینه پذیرش نهایی و چاپ مقاله: یک میلیون ریال

* مقالاتی که پیش از این تاریخ ارسال شده اند فقط مشمول پرداخت هزینه پذیرش و چاپ خواهند بود و هزینه داوری از آنها دریافت نمی شود.

 

  • اولویت «ارزیابی» و «انتشار» مقالات دانشجویی با مقالاتی است که به صورت مشترک با اساتید ارائه شود

  • زمان ارزیابی مقالات توسط داوران، به طور معمول 2-4 ماه خواهد بود

  • پیش از ارسال مقاله، حتما مقاله را با شیوه نامه تطبیق دهید (قابل دسترسی از قسمت راهنمای نویسندگان) در غیر این صورت مقاله بازگشت خواهد خورد. در این خصوص توجه به حجم مقاله کاملاً ضروری است؛


مقالات بیشتر از 7000 کلمه(بدون احتساب منابع و زیرنویس ها) حتما بازگردانده خواهد شد.

 

  • مقاله علمی پژوهشی به مقاله ای اطلاق می شود که دربردارنده یکی از این محورها باشد: بیان یک نظریه جدید، تقریری جدید از یک نظریه، استدلالی جدید برای یک نظریه، نقدی بر یک نظریه.
  • راهنمای موضوعی مجله را از قسمت اهداف و چشم اندازها دریافت نمایید
  • ایمیل کارشناس مجله برای پیگیری امور مقالات: jrcp.ir2@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1399