اهداف و چشم انداز

 

 

 

رویکرد و اهداف نشریه

 

* زمینه‌سازی حضور جدی‌تر آموزه‌های دینی در عرصه نظام سیاست‌گذاری فرهنگی؛

 

* ایجاد و بسط فضای علمی در جامعه علمی کشور در زمینه دین و فرهنگ؛

 

* تحلیل، نقد و بررسی اندیشه‌ها و تحولات تأثیرگذار مطرح در حوزه دین و فرهنگ؛

 

* پاسخ به نیازهای پژوهشی در حوزه دین و فرهنگ.

 

در این دوفصل‌نامه، مقالاتی انتشار می‌یابد که در عرصه دین و فرهنگ با دغدغه‌های تئوریک و عملی ناظر به نظام سیاست‌گذاری نگاشته شده است. استادان و پژوهشگران ارجمند میتوانند مقالات و پژوهش­های نوآورانه خود را در محورهای ذیل، از طریق همین درگاه ( www.jrcp.ir) ارائه نمایند.

1-    مطالعات بنیادین و انتقادی

 • ارائه‌ی نظریه‌ی قرآنی، اصولی، فقی، فلسفی یا کلامی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی (به خصوص سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری علم و سیاستگذاری هنر)
 • نقد نظریات و الگوهای سیاستگذاری از منظری اصولی، فقهی، فلسفی یا کلامی
 • جریان‌شناسی سیاستهای فرهنگی در ایران و جهان

2-    مطالعات توسعه‌ای

 • دلالتهای سیاستی دیدگاهها و نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی در حوزه دین و فرهنگ
 • دلالتهای سیاستی دیدگاهها و نظریات اندیشمندان مسلمان در حوزه فرهنگ
 • دلالتهای سیاستی دیدگاههای و نظریات اندیشمندان در حوزه فرهنگ برای اقتصاد مقاومتی

3-    مطالعات کاربردی

 • ارائه الگوی سیاستگذاری فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی
 • سیاستگذاری مسائل فرهنگی انقلاب اسلامی ایران  (هنر، سینما، مطبوعات، خانواده، هویت، تکنولوژی، فساد، خشونت، فضای مجازی،تعلیم و تربیت، مصرف)
 • استخراج الگوهای کاربردی سیاستگذاری از منابع معرفتی دینی (به خصوص در حوزه سبک زندگی و زندگی روزمره)
 • نقد یا ارائه‌ی الگوی سیاستگذاری فرهنگی در نهادهای فرهنگی موثر انقلاب اسلامی
 • نقد سیاستهای فرهنگی در ایران به خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی
 • مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در ایران و کشورهای اسلامی