درباره نشریه

دوفصلنامه دین و سیاست فرهنگی

 

صاحب امتیاز: شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

شورای سیاستگذاری: حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا، حجت السلام والمسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین کاظمینی، محسن لبخندق

 

ناشر: شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

اعتبارنامه علمی نشریه را در اینجا ببینید