کلیدواژه‌ها = حکمرانی تعالی‌گرا
سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 55-78

مریم سادات هاشمی نسب؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده؛ غلامحسین محرم پور