مقدمه ای بر سیاستگذاری در موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقر العلوم ع

چکیده

با توجه به دیدگاه‌های اسلام درباره موسیقی و به دلیل ظهور و گسترش رسانه‌های جمعی در عصر حاضر و نقش آنها در موسیقی، اکنون موسیقی در کشور ما به عنوان یک مساله فرهنگی به گونه‌ای متفاوت با گذشته مطرح است.  مسأله موسیقی را می‌توان در پنج سطح پژوهش، آموزش، تولید، عرضه و مصرف بررسی نمود و بر اساس مدل نهادی، جایگاه و نقش نهادهای دخیل در موسیقی را بررسی کرد، کاستی‌ها را شناسایی نمود و راهکارهایی را برای جبران نقاط ضعف پیشنهاد کرد. این بررسی نشان می‌دهد که ضعف در سطح پژوهش و تئوری موجب کاستی‌هایی در سیاست‌گذاری در دیگر سطوح شده است. ضمن آن که برخی سطوح مانند سطح مصرف موسیقی به طور عمده مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


 1.       قرآن کریم.

  1. الوانی، مهدی و فتاح شریف­زاده (1387)، فرایند خط­مشی­گذاری عمومی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  2. الازهری، محمدبن­احمد (بی‌تا)، التهذیب اللغه، تحقیق عبدالعظیم محمود، مصر: الدار المصریه للتألیف و الترجمه.
  3. ابن­اثیر، مبارک­بن­محمد (بی‌تا)، النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق: طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، بی­جا: المکتبه العلمیه.
  4. ابن­اسماعیل، علی (1337)، المحکم و المحیط، تحقیق مصطفی السقا و حسین نصار، بی­جا: معهد الخطوطات بجامعه الدول العربیه.
  5. ابن­منظور، محمدبن­مکرم (1408ق)، لسان العرب، نسقه و علق علیه و وضع فهارسه علی شیری، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  6. بنکدار، سروش (1390)، بررسی الگوی استفاده از موسیقی در بین نوجوانان و جوانان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
  7. پاتر، دبلیو جیمز (1391)، بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمه امیر یزدیان و همکاران، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
  8. دهخدا، علی­اکبر (1373)، لغت­نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
  9. رازانی، ابوتراب (1342)، شعر و موسیقی، تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ.
  10. زبیدی، محمد مرتضی (1414ق)، تاج العروس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.
  11. صفایی حائری، علی (1384)، درآمدی بر علم اصول، قم: لیله القدر.
  12. _______، (1382)، درس‌هایی از انقلاب (دفتر اول: انتظار)، قم: لیله القدر.
  13. طریحی، فخرالدین (1367)، مجمع البحرین، تحقیق احمد حسینی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  14. فیروزآبادی، محمدبن­یعقوب (بی­تا)، ترتیب قاموس المحیط، تحقیق الطاهر احمد الزاوی، بیروت: دارالفکر.
  15. قلی­پور، رحمت­الله (1387)، تصمیم­گیری سازمانی و خط­مشی­گذاری عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
  16. مصطفوی، حسن (1368)، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  17. معین، محمد (1361)، حاشیه برهان قاطع، تهران: امیرکبیر.
  18. میرخندان (مشکوه)، حمید (1383)، تأملی در فقه موسیقی، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما
  19. _______، (1392)، مطالعات دینی فیلم، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
  20. نجفی، محمدحسن (1412ق)، جواهر الکلام، عراق: مؤسسه المرتضی ‌العالمیه، دارالمورخ‌العربی.
  21. هاشمیان، سیدمحمدحسین (1390)، سیاستگذاری فرهنگی، جزوه دکتری، دانشگاه باقرالعلوم7.