طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

2 دانشگاه باقرالعلوم

3 استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

پوشش اجتماعی بانوان در حالی مسئلۀ حاکمیت سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که فقدان الگوی سیاستگذاری در این حوزه منجر به اقدامات آنی، مقطعی و فاقد اثربخشی لازم شده است. این در حالی است که اقدامات فرهنگی به دلیل ذات خود، نیازمند یکپارچگی و برخورداری از الگویی از پیش تعیین‌شده هستند. این مقاله به دنبال تبیین تعریفی جامع از مفهوم سیاستگذاری فرهنگی و تبیین الگوی چرخۀ سیاستگذاری در این عرصه و نهایتاً طراحی الگویی جامع برای اقدام در حوزۀ پوشش اجتماعی بانوان است. در این راستا تلاش شده از مسیر مصاحبه با نخبگان و مدیران فرهنگی در عرصۀ پوشش اجتماعی بانوان و تحلیل مضمون این مصاحبه‌ها در گام نخست به توصیف وضعیت اجتماعی و حاکمیت سیاسی ایران در مفهوم عام و پس از آن در گام بعد، وضعیت پوشش اجتماعی بانوان به صورت خاص پرداخته شود و نهایتاً با در نظر گرفتن الزامات استخراج شده در تحلیل محیط و مسئلۀ مورد مطالعه، الگویی واقع‌نگرانه برای اقدام در این حوزه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


 1. ارحامی، آسیه و سینا کلهر، اظهار نظر کارشناسی درباره «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب»، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1392.
 2. آزادارمکی، تقی، محمدحسین شفیعی‌ساعی و مریم ایثاری، «تبارشناسی پوشش زنان در ایران دهه‌های 70 و 80 (تحلیلی بر تحولات اجتماعی پوشش و بازنمایی رسانه‌ای آن)»، فصلنامۀ مطالعات سبک زندگی، س1، ش2، زمستان  1391، ص 67-96.
 3. جمشیدیها، غلامرضا و حمزه نوذری، «تحولات معنای توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران: از طرد توسعه تا معنا‌بخشی‌ها متفاوت به آن»، فصلنامه مجلۀ توسعه روستایی، دوره6، ش1، بهار و تابستان 1393 ص 37-39.
 4. رفیع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد، چ9، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392.
 5. رفیع‌پور، فرامرز، دریغ است که ایران ویران شود، چ1،تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393.
 6. روشن، افسانه، مسئلۀ کشف حجاب به روایت اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، پیام بهارستان، د2، س2، ش6، زمستان 1388، صص. 859- 870
 7. صالحی امیری، سیدرضا و امیر عظیمی دولت‌آبادی، مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی، (به نقل از: محمدعلی اکبری، تجربیاتی از برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران 1320-1357، فصلنامۀ فرهنگ عمومی، ش 33، زمستان 1381) تهران: ققنوس، 1394، ص 115تا118.
 8. صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله و قاسم زائری، «بررسی گفتمان‌های فرهنگی پساانقلابی و روندهای چهارگانۀ مؤثر بر سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی»، پژوهشنامۀ علوم اجتماعی، ش 54، بهار 1389.
 9. علاءالدینی، پویا و محمدرضا رضوی، «وضعیت مشارکت و اشتغال زنان در ایران»، فصلنامه مجلۀ رفاه اجتماعی، س3، ش12، بهار 1383، ص 132-157.
 10. غلامپور، ابراهیم، «سیاست‌گذاری، هویت، جوانان، (تأثیر ساختار سیاست‌گذاری فرهنگی بر بحران هویت جوانان از سال 1376 تاکنون)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1382.
 11. فتحی، مریم، «سمت‌گیری‌ تکاپوهای فرهنگی در جهت کشف حجاب از زنان»، فصلنامۀ تاریخ معاصر ایران، ش 31، پاییز 1383.
 12. قاضیان،حسین، 1381، بن‌بست سیاست فرهنگی در ایران امروز، سیاست‌گذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 13. Cosma Haward, The Policy Cycle: A Model of Post-Machiavellian Policy Making?, Australian Journal of Public Administration, 2005, P. P. 3-13.

منابع اینترنتیو روزنامه‌ها

 1. مجلۀ برهان (ویژه‌نامه عفاف و حجاب)»، آبان ماه 1391.
 2. روزنامۀ سلام، 30 اردیبهشت 1375.
 3. روزنامۀ رسالت، 26 فروردین 1376.
 4. پایگاه خبری تحلیلی تابناک، به نقل از روزنامۀ تهران امروز، 25 خرداد 1389، قابل بازیابی در:
 5. http://www.tabnak.ir/fa/news/104393
 6. گزارش نطق میان دستور علی مطهری در نطق میان دستور جلسۀ 31 اردیبهشت 1391، قابل دستیابی در:
 7. http://alef.ir/vdcbg0b8wrhbsap.uiur.html?156408
 8. «مجله الکترونیکی اجتهاد (حجاب؛ تکلیف یا قانون؟)»، قابل دستیابی در:
 9. http://ijtihadnet.ir/magazine/01/