کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری فرهنگی
صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 85-112

محمد صابر اسدی؛ محمدصادق نصراللهی


مقدمه ای بر سیاستگذاری در موسیقی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 71-104

سید حمید میرخندان


نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی

دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 99-127

صبورا امین فر؛ سید محمدحسین هاشمیان


نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 105-120

سید حمید میرخندان


مقدماتی در باب سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 143-172

کمیل قیدرلو؛ مریم جانقربان