کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری فرهنگی
تعداد مقالات: 10
1. بازخوانی مبانی ارزشی سیاست‌پردازی در حوزة عفاف و حجاب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-50

حسین بستان (نجفی)


2. دلالت‌های نظریه کنشگر شبکه در سیاست‌گذاری فرهنگی: تعامل تکنولوژی و انسان در سیاست‌گذاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-64

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمد رضا انواری


3. الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-46

مهدی مولائی آرانی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


4. مقدمه ای بر سیاستگذاری در موسیقی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-104

سید حمید میرخندان


5. واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری ‌فرهنگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70

محمدمحسن حسن پور؛ محمدرضا برزویی


7. سیاست‌گذاری فرهنگی متعالی و پراگماتیستی؛ رویکردی انتقادی - تطبیقی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 65-98

سید محمدعلی غمامی؛ ابراهیم فیاض


8. نقد و بررسی نظریه حکومت مندی بنت در قلمرو سیاست فرهنگی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 99-127

صبورا امین فر؛ سید محمدحسین هاشمیان


9. نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 105-120

سید حمید میرخندان


10. مقدماتی در باب سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 143-172

کمیل قیدرلو؛ مریم جانقربان