اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقر العلوم (ع)

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

پس از دهه‌ها توجه به روش‌های اثبات‌گرایانه به عنوان رویکردی کمی در پژوهش‌های حوزه علوم انسانی، بار دیگر روش‌های کیفی مورد توجه قرار گرفته است. از روش‌های کیفی پژوهشی جدید که در شاخه‌های مردم شناسی، علوم ارتباطات و انسان شناسی مورد توجه قرار گرفته است، راهبرد روش شناختی «خودمردم نگاری» یا اتواتنوگرافی است. اتواتنوگرافی علی‌رغم ریشه عمیقی که در مطالعات مردم شناسی و روش شناختی دارد، شاید کمی بیش از یک دهه است که با کاربرد گسترده تر از سوی محققان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتواتنوگرافی ظرفیت‌های متعددی برای تحلیل جامعه، فرهنگ، انسان و تجربه‌های زیستی در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد و شرایطی را مهیا می‌کند تا محقق بتواند به بازاندیشی محیط و موضوع مورد مطالعه خود بپردازد و بستری را فراهم می‌کند تا پژوهشگر بتواند به تولید دانش در زیست بوم مورد مطالعه بپردازد. در این رویکرد پژوهشی، تجارب محقق از جمله منابع اطلاعاتی مهم در فرایند تحقیق است و کمک می‌کند تا به فهم عمیق‌تری از محیط اجتماعی و فرهنگی برسد و حتی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی را با بهره‌گیری از نوعی خودآگاهی انتقادی در قالب تجربه‌های شخصی به حوزه عمومی گسترش دهد. روش اتواتنوگرافی با مولفه‌ی بازخوداندیشی و بازخودنگری را می‌توان با قرائتی اصیل از مبانی نظری اسلامی بازتعریف و ارتقا داد. به عبارتی در این نوشتار به دنبال معرفی روش کیفی اتواتنوگرافی هستیم. در این پژوهش نشان خواهیم داد که آن دسته از تجارب شخصی که قابلیت اشتراک‌گذاری با سایر افراد جامعه را دارد، با روش اتواتنوگرافی به خوبی توصیف، تببیین و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


فاضلی، نعمت الله،1392، پشت دریاها شهری است، تهران، انتشارات تیسا.
حیدری، ژیلا، 1392، پایان­نامه «مطالعه اتواتنوگرافیک چگونگی شکل­گیری هویت حرفه­ای معلم و دلالت­های ضمنی آن در تربیت معلم»، تهران، دانشگاه خوارزمی دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی.
گافمن، اروینگ، 1395، ترجمه مسعود کیانپور، نمود خود در زندگی روزمره، تهران، نشر مرکز.
سنتکلر، مایکل، 1395، درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود، ترجمه علیرضا طهماسب و حامد علی آقایی، تهران، نشر نی.
Anderson, L, Analytic autoethnography. Journal of contemporary ethnography, 2006.
Bullingham, L. and A.C. Vasconcelos, "`The presentation of self in the online world': Goffman and the study of online identities". Journal of Information Science, 2013.
Chang, H, Autoethnography as method. Walnut Creek, CA : Left Coast Press Inc, 2008.
Creswell, J. W, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.
Denzin, N.K. et Lincoln, Y.S. (éd.), Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA : Sage, 1994.
Dubé, G. C. Parcours d’une formatrice d’enseignants au Québec. Autoethnographie d’une quête transpersonnelle. Paris: L’Harmattan. 2015.
Ellis, C, What counts as scholarship in communication? An autoethnographic response. American communication journal, 1998.
Ellis, C, The ethnographic I : A methodological novel about autoethnography. New York : Alta Mira, 2004.
Ellis, C. et Bochner, A.P, Autoethnography, personal narrative, and personal reflexivity. In N.K. Denkin, et Y.S. Lincoln, (éd.) Handbook of qualitative research (2e éd.), 2000.
Hogan, Bernie, "The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online".Bulletin of Science, Technology & Society, 2010.
Journal of Contemporary Ethnography
Ling, Rich, “The ‘unboothed’ Phone: Goffman and the Use of Mobile Communication.” In The Contemporary Goffman, edited by Michael Hviid Jacobsen. London: Routledge, 2009.
Papacharissi, Zizi, Without you, I'm nothing: Performances of the self on Twitter. International journal of communication, 2012.
Reed-Danahay, D. E, Auto/etnography. Rewriting the self and the social. Oxford, UK : Berg, 1997.
Richardson, L, Writing. A method of inquiry. In N. K. Denzin, et Y. S. Lincoln, (éd.). Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, CA : Sag, 1994.
Robinson, L, "The cyberself: the self-ing project goes online, symbolic interaction in the digital age". New Media and Society, 2007.
Smith, Greg, Erving Goffman. London: Routledge, 2006.
Taylor, S. J. et Bogdan, R, Introduction to qualitative research methods : The search for meaning. New York, NY : John Wiley et Sons, 1984.