نویسنده = مهدی مولائی آرانی
امداد فرهنگی؛ الگویی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 143-168

مهدی مولائی آرانی


هویت امدادگران فرهنگی (مطالعه موردی: طلاب فعال در سیل فروردین 98)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-152

مهدی مولائی آرانی؛ سیدمحمد کاظمی


گونه‌شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 127-159

سید محمد کاظمی قهفرخی؛ مهدی مولائی آرانی


بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 7-34

مهدی مولائی آرانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ حجت اله ایوبی