نویسنده = اردشیر انتظاری
فراز و فرود فعالیت‌های جمعی قرآنی؛ توصیفات و تبیین های فعالان این عرصه

دوره 9، شماره 1، آذر 1401، صفحه 49-94

علی انتظاری؛ امیر نوده فراهانی؛ اسماعیل نوده فراهانی


مروری بر تعاریف عرفی‌شدن و ارائه یک تعریف بر اساس مبانی اسلامی

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 79-104

محمدحسین سیاح طاهری؛ اردشیر انتظاری