کلیدواژه‌ها = فرهنگ
اکوسیستم فرهنگی؛ تأملاتی در باب فرهنگ و الگوی حکمرانی فرهنگ‌پایه در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

کمیل قیدرلو؛ مریم جانقربان


مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-100

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی


صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 85-112

محمد صابر اسدی؛ محمدصادق نصراللهی


شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

دوره 5، شماره 2، دی 1397، صفحه 135-164

مهدی اثنی عشران؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 35-64

کمیل قیدرلو؛ محمدحسین هاشمیان؛ دکتر نعمت الله کرم اللهی


بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد


پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 49-76

علیرضا محدّث؛ قاسم ابراهیمی‌پور نعمت آباد


الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 99-120

سجّاد مهدی‌زاده


نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60

علی اصغر اسلامی تنها


نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 105-120

سید حمید میرخندان