کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 12
1. شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-164

مهدی اثنی عشران؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


3. طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-64

کمیل قیدرلو؛ محمدحسین هاشمیان؛ دکتر نعمت الله کرم اللهی


4. بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد


5. ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-76

علیرضا محدّث؛ قاسم ابراهیمی‌پور نعمت آباد


6. الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

سجّاد مهدی‌زاده


7. پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


8. چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

عماد افروغ


10. نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 157-177

میثم صداقت زاده


11. نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 31-60

اصغر اسلامی تنها


12. نشانه شناسی ساختارگرا و سیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 105-120

سید حمید میرخندان