دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 20، شهریور 1402، صفحه 1-241 
چیستی مسئله در دانش سیاست‌گذاری مبتنی بر نظریه جهان‌های اجتماعی

صفحه 7-32

محمدرضا مالکی بروجنی؛ حمید پارسانیا؛ سیدمحمد حسین هاشمیان؛ مهدی سلطانی


تحلیل نافرمانی مدنی زنان فعال در اینستاگرام و راهبردهای مواجهه با آن

صفحه 119-157

فاطمه کریمی دردشتی؛ رفیع الدین اسماعیلی؛ عبدالحسین کلانتری


طراحی فرآیند خط‌مشی‌گذاری در رسانه کودک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دینی

صفحه 159-193

سیدامیر جوادی حسینی؛ محمدحسن جعفری؛ سید حسین شرف الدین؛ رضا مهکام