تعداد مقالات: 96

3. چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

عماد افروغ


4. پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


5. بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-34

مهدی مولائی آرانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ حجت اله ایوبی


6. الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-32

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ عبدالکریم بهجت پور؛ رحمان یاسی


7. فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-33

غلامرضا پرهیزکار؛ حمید پارسانیا


9. شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-24

حمید پارسانیا؛ نعمت الله کرم اللهی؛ مجید مبینی مقدس


10. بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-36

نعمت الله کرم اللهی؛ کریم خانمحمدی؛ حسین سوزنچی؛ فاطمه ملک خانی


12. واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-32

حمید خیرآبادی؛ میثم لطیفی؛ مهدی ناظمی اردکانی


13. دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-48

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ سعید خورشیدی


14. گونه‌شناسی مسائل در اقتصادِ "فرهنگ، هنر و رسانه"

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 9-42

عادل پیغامی


16. الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-46

مهدی مولائی آرانی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


17. بازخوانی مبانی ارزشی سیاست‌پردازی در حوزة عفاف و حجاب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-50

حسین بستان (نجفی)


18. نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 31-60

اصغر اسلامی تنها


19. هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 33-63

پارسانیا حمید؛ وکیلیان آرش


20. نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-48

سید علی سیدی فرد؛ محمد کاظم فرقانی


21. بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد


23. اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-54

سید محمد ذوالفقاری؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


24. بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-56

دکتر نعمت الله کرم اللهی؛ فاطمه ملک خانی


25. طراحی الگوی سیاستگذاری به منظور مناسب‌سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط‌های عمومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-64

کمیل قیدرلو؛ محمدحسین هاشمیان؛ دکتر نعمت الله کرم اللهی